Dialog o transformaci s Petrem Houdkem

Dialog byl veden v pátek 28. ledna 2011 na Vysoké škole ekonomické, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. MS: Než začneme diskutovat o věcech obecných, rád bych se zeptal, jak vy jste vnímal, či lépe jak vnímáte s odstupem času ono období let 1989 – 1991 či roky, které následovaly? Nebyl jste totiž přímý účastník. PH: … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Houdkem

Dialog o transformaci s Janou Hrabětovou

Dialog byl natočen ve středu 26. ledna 2011 odpoledne v prostorách pracovny Jany Hrabětové, Palackého 68, Poděbrady. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jak jste vnímala události s ním spojené? Jaké možnosti se vám nabídly? JH: Uvedl jste mě do rozpaků, protože s odstupem času si nevzpomínám, že bych nějak zvlášť dramaticky prožívala celý rok 1989. Se zájmem … Pokračování textu Dialog o transformaci s Janou Hrabětovou

Dialog o transformaci s Janem Dědičem

Dialog byl natočen v úterý 25. ledna 2011 v dopoledních hodinách v prostorách advokátní kanceláře KSB, Jungmanova 24, Praha 1. MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, nejen vztazích práva a společnosti, bylo by asi chybou se nezeptat na váš osobní postoj k proměnám kolem roku 1989 a k tomu, co poté následovalo. Co jste od toho očekával, jak se … Pokračování textu Dialog o transformaci s Janem Dědičem

Dialog o transformaci s Michalem Semínem

Dialog byl natočen v úterý 25. ledna 2011 ve večerních hodinách v prostorách kavárny v Černošicích. MS: Sám jste říkal, že jste musel během studií odejít. Jak jste vnímal situaci, která nastala v roce 1989? MiS: V těch událostech jsem se dost angažoval. To proto, že jsem patřil do skupiny s Markem a Martinem Bendovými, kteří připravovali pochod 17. listopadu. Tehdy … Pokračování textu Dialog o transformaci s Michalem Semínem

Dialog o transformaci s Františkem Smetanou

Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 20. ledna 2011  v odpoledních hodinách v pracovně Hotelu Junior při Hotelové škole v Poděbradech, Komenského 222 / 3, Poděbrady MS: Pokud má člověk hovořit o transformaci, je zřejmě dobré začít od subjektivního stanoviska. V jaké pozici vás zastihl přelom a co jste od něho očekával? FS: V tom období jsem … Pokračování textu Dialog o transformaci s Františkem Smetanou

Dialog o transformaci s Danielem Kroupou

Dialog byl natočen v pondělí 17. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Předvídal jste, že nastane změna? Jaká očekávání jste do toho roku vkládal a jak se ona očekávání naplnila? DK: Doufal jsem a očekával, že komunistický režim … Pokračování textu Dialog o transformaci s Danielem Kroupou

Dialog o transformaci s Danielem Klírem

Dialog byl nahrán v pátek 14. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Daniela Klíra na ČVUT Technická 2, Praha 6, Dejvice, upraven v roce 2014. MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, i vážných – jak jste prožíval období, které jste vnímal jako student či žák? DK: Mé studium bylo rozdělené rokem 1989. Člověk si ani neuvědomoval … Pokračování textu Dialog o transformaci s Danielem Klírem

Dialog o transformaci s Janou Uhlířovou

Dialog o obecných tématech byl natočen v pondělí 10. ledna 2011  v dopoledních hodinách v kavárně Art Café ve Studenské ulici v Poděbradech. MS: Otázkou transformace se nelze zabývat bez dotazu na události roku 1989. Co jste od nich očekávala? JU: Účastnila jsem se osobně pražských revolučních událostí. Přivítala jsem je jako většina lidí v této zemi. Čekala … Pokračování textu Dialog o transformaci s Janou Uhlířovou

Dialog o transformaci s Petrem Příhodou

Dialog byl veden na přelomu roku 2010 – 2011 písemnou formou. MS: Co vy a rok 1989? V jaké pozici vás zastihl? Jaká očekávání jste si s dějinným zlomem spojoval? Případně jak se očekávání naplnila? PP: Dnes se za to stydím, ale přiznávám, že jsem s mocenským převratem nepočítal. I když jsem věděl, co v Rusku činí Gorbačov, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Příhodou

Dialog o transformaci s Petrem Váchou

Dialog byl natočen v neděli 9. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách bytu Petra Váchy, Úzká 13/V, Poděbrady, Koutecká. MS: V jakém povolání vás zastihl rok 1989? Jak jste nad tím uvažoval a co jste si od nich sliboval? PV: V té době jsem byl v ŽOS Nymburk, což byly Železniční opravny a strojírny. V muzeu jsem skončil díky tehdejší ředitelce … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Váchou