Dialog o transformaci se Stanislavem Stejskalem

Hovor byl veden ve čtvrtek 28. července 2011 v odpoledních hodinách v poděbradském parku u lázeňské kolonádě v centru Poděbrad. MS: Rok 1989 přinesl změnu a díky ní se počala psát nová historie tohoto státu. Jak se to dotklo vás? Co jste si od této změny sliboval? Dle mých poznatků jste byl studentem na Střední průmyslové škole v Kolíně. … Pokračování textu Dialog o transformaci se Stanislavem Stejskalem

Dialog o transformaci s Lubomírem Zítou

Dialog byl veden ve středu 27. července 2011 ve večerních hodinách v Poděbradech ve Swiss baru na lázeňské Kolonádě. MS: V jaké životní fázi vás zastihl rok 1989? Co jste si od něj sliboval a jak vaše očekávání byla naplněna? LZ: Rok 1989 jsem očekával dlouhou dobu. To proto, že do situace, v níž jsem žil do … Pokračování textu Dialog o transformaci s Lubomírem Zítou

Dialog o transformaci s Petrem Boreckým

Dialog o obecných tématech byl natočen v sobotu 23. července 2011  v dopoledních hodinách v pracovně Petra Boreckého, Palackého ul. 431 / III, Poděbrady. MS: V jaké životní fázi vás zastihla změna roku 1989? Co jste od něj očekával? Jak se vám očekávání naplnila? Nedělali jsme si tehdy podle vás iluze, které zastírají důležitou realitu? PB: … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Boreckým

Dialog o transformaci s Miroslavem Zajíčkem

Dialog byl natočen ve čtvrtek 21. července 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Miroslava Zajíčka Laboratoře experimentální ekonomie NH Fakulty VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. MS: Kde vás zastihl rok 1989? Studoval jste …  MZ: Byl jsem studentem prvního ročníku na gymnáziu. Bylo mně čtrnáct let. Vzpomínám si, že v pátek k … Pokračování textu Dialog o transformaci s Miroslavem Zajíčkem

Dialog o transformaci se Zdenou Formánkovou

Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 18. července 2011 v odpoledních hodinách v prostorách kavárny lázeňského domu Libenský, Kolonáda, Poděbrady. MS: Část svého profesního život jste prožila jako učitelka, ale poté jste musela odejít. V jaké životní fázi vás zastihl rok 1989 a jak jste jej vnímala? ZdF: Lze říci, že v tu dobu … Pokračování textu Dialog o transformaci se Zdenou Formánkovou