Dialog o transformaci se Zdeňkem Zbořilem

Dialog byl natočen ve středu 29. listopadu 2011 v poledních hodinách v prostorách Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Malá Strana, Praha 1. MS: Čím pro vás je rok 1989? V jaké životní fázi vás zastihl? Spojoval jste si s těmito událostmi zásadní očekávání? Případně jak se ona očekávání naplnila? ZZ: Zajímavá otázka. Působil jsem půldruhého roku na DAMU. Studenti … Pokračování textu Dialog o transformaci se Zdeňkem Zbořilem

Dialog o transformaci s Václavem Riedlbauchem

Dialog byl natáčen v úterý 29. listopadu 2011 v odpoledních hodinách na Vysoké škole ekonomické, Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3. MS: Co pro vás osobně znamená rok 1989? Co jste očekával a jak se vaše očekávání naplnilo? VR: To je hned několik otázek, já se na ně pokusím odpovědět. Myslím si, že nejsem sám, pro koho … Pokračování textu Dialog o transformaci s Václavem Riedlbauchem

Dialog o transformaci se Štěpánem Wolde

Dialog byl veden v neděli 20. 11. 2011 ve večerních hodinách v Art Café, Studentská 5, Poděbrady. MS: Co pro vás znamená rok 1989? ŠW: To je hodně rozsáhlá otázka. Měl byste se zeptat konkrétněji … MS: Byl jste studentem, že? ŠW: Studoval jsem Vysokou školu ekonomickou. Pro mě v té době to bylo úplné zjevení … Pokračování textu Dialog o transformaci se Štěpánem Wolde

Dialog o transformaci s Jiřím Musilem

Dialog byl natáčen v úterý 15. listopadu 2011 v dopoledních hodinách v bytě prof. Musila Újezd 15, Praha 1. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jaká očekávání jste měl? Jak se případně, pane profesore naplnila? JM: Za prvé jsem byl jako většina lidí zde velice šťastný. Vzpomínám na Silvestra na Václavském náměstí. Tam byla velká spousta lidí, kteří … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Musilem

Dialog o transformaci s Janem Eichlerem

Dialog byl nahrán v úterý 15. listopadu 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Jana Vláčila na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov. MS: Čím pro vás byl rok 1989 a jak se tento rok zapsal do vašeho povědomí a jak změnil váš život? JE: Byl to mezní rok. V té době mně bylo 37 … Pokračování textu Dialog o transformaci s Janem Eichlerem

Dialog o transformaci s Vlastou Holečkovou

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 11. listopadu a sobotu 12. listopadu 2011 dopoledne v domově s pečovatelkou službou, Tyršova 1359, Poděbrady. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Očekávala jste, že přijde takový předěl? Věřila jste, že systém, v němž člověk žije, zde není napořád, jak nám jeho představitelé říkali? VH: Rok 1989 byl koncem našeho rodinného trápení, které … Pokračování textu Dialog o transformaci s Vlastou Holečkovou

Dialog o transformaci s Petrem Koblovským

Dialog byl veden v pátek 11. listopadu 2011 večer v pracovně Petra Koblovského Allen and Overy v Praze V Celnici 4, Praha 1. MS: Co pro vás rok 1989 znamenal? Byl jste studentem. PK: Ano, byl jsem studentem prvního ročníku gymnázia. Byla to pro mě dost výrazná změna … MS: V jakém ohledu? Co je obsahem slova změna ve výpovědi … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Koblovským

Dialog o transformaci s Jindřichem Kabátem

Dialog byl natočen 1. listopadu 2011 v odpoledních hodinách v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV ČR Jilská 1, Praha 1, Staré Město. MS: V jaké životní fázi vás zachytil rok 1989? Bylo vám 36 let. JK: Rok to byl krásný. Ale ve veřejném dění představoval trochu monotónní čekání. Já jsem byl odborným asistentem na DAMU, což byla velmi … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jindřichem Kabátem

Dialog o transformaci a zrodu překladu učebnice ekonomie s Michalem Mejstříkem

Dialog byl natočen v úterý 1. listopadu 2011 v odpoledních hodinách v Malostranské Besedě, Malostranské náměstí 2, Praha 1, Malá Strana, druhá část dialogu o výuce ekonomie byla natočena v úterý 10. dubna 2014 odpoledne v prostorách domu, kde sídlí kancelář EEIP Thunovská 179 / 12, Praha 1, Malá Strana. MS: Vy jste v roce 1989 působil v Ekonomickém ústavu Československé akademie … Pokračování textu Dialog o transformaci a zrodu překladu učebnice ekonomie s Michalem Mejstříkem