Dialog o transformaci s Petrem Koblicem


1971, český bankéř, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha a. s.
Stáhnout dialog:
První část dialogu byla natočena ve čtvrtek 4. dubna 2013 popoledni v prostorách Burzy cenných papírů Praha Rybná 682/14, Praha 1, Staré Město, druhá část dialogu byla dokončena 11. dubna 2013 ve stejných prostorách.

MS: Jak jste vnímal rok 1989? Jaká jste měl očekávání a případně, jak se naplnila?

PK: Rok 1989 je pro mne skutečně emocionální a milou vzpomínkou, protože jsem na podzim nastupoval do prvního ročníku vysoké školy. Studoval jsem fyziku. Samozřejmě jako téměř všichni kolegové z Matfyzu jsem večer 17. listopadu strávil na Národní třídě. Vzhledem k tomu, že jsme chodili na demonstrace, již dříve jsme věděli, že když se zavírají ústupové cesty, je dobré si nalézt správné místo na pozdější únik. Neprošli jsme si uličkou, kde demonstranti schytali nejvíce ran. Pokud to nebude znít cynicky, „pozitivem brutálního zásahu“ 17. listopadu byl fakt, že ten den večer to schytala spousta studentů, pro které to byl šok. A tím byly zažehnuty jiskry naštvání, které potom vyústily ve změnu režimu. Co se týče roku 1989 jako vlivu na můj budoucí život, ten byl zcela zásadní. Došlo ke změně všeho.

MS: Mladý člověk si od světa slibuje … Neprobleskla vám myslí úvaha. Žil jsem ve státě, který je řízen komunistickou ideologií, nebylo by lepší pro můj osobní život se rozloučit se s touto zemí?

PK: Ne, neměl jsem příliš mnoho emigračních nápadů. Bylo mi přece osmnáct. Sice byli lidé, kteří utekli mladí …

MS: K emigraci se připravoval Jan Sýkora z Wood and Company, finančník Gabriel Eichler. Ten druhý odešel …

PK: … stejně jako Zdeněk Bakala. Mne od myšlenek na emigraci zdržovalo jednak mé mládí a rovněž můj silný vztah s rodinou. V této fázi mně to tedy nenapadalo. Je otázkou, kdybych měl v té době vystudovanou školu, zdali by mé emigrační úvahy nebyly silnější. V osmnácti jsem o tom však nepřemýšlel.

MS: Jako student jste se účastnil revolučních aktivit, nebo jste spíše přihlížel vývoji? Jsou lidé jako Jan Bubeník, Monika Pajerová, …

PK: Honza i ostatní byli o pár let starší. Já jakožto prvák, který byl na škole měsíc a půl však ne. Věřím, že někteří extrémně agilní prváci se zapojili, ale v tu chvíli jsme na nějaké velké organizovaní moc nepomýšleli. Spíše jsme se účastnili demonstrací. Jako student střední školy jsem byl 10. prosince 1988 na demonstraci, kdy jsem na vlastní oči viděl Václava Havla, a bylo to pro mne zajímavé a odnesl jsem si z toho zážitek na celý život. Nebylo to však, že bych se organizoval v nějakých hnutích.

… Komunismus …

MS: Když se ohlédnete zpět, co pro vás znamená komunistická ideologie a od ní se odvozující režim. Pro někoho to byl zmar. Naše země prohospodařila to, co naši předkové vytvořili. Po desetiletí se zde přešlapovalo, nemělo to patřičné směřování. Shodou okolností jsme z hlediska ekonomické výkonnosti byli jednou z nejvýkonnějších zemí východního bloku.

PK: To bylo do značné míry zděděno z období první republiky a rozhodně to nebylo zásluhou nějakého osvíceného řízení tehdejšího režimu. Komunistická ideologie stejně jako každá totalitární ideologie může být vykládána či provozována mírnější formou a poté formou totálního fanatismu jako Kambodža …

MS: … nebo Severní Korea, ale jsou i jiné státy.

PK: Já na to nahlížím podobně jako na nacistickou ideologii. Možná čistě z ekonomického pohledu tam byly ještě horší konsekvence než u těch fašistických ideologií, kde nedošlo k totální devastaci průmyslu, byť k částečné devastaci došlo i tam. Na druhou stranu – u těchto ideologií byl devastován člověk, jelikož tam byly spontánně přiznány rasistické teorie. Komunismus v tomto ohledu nebyl jiný.  Podíváme-li se na stalinské procesy, zjistíme, že to v komunismu bylo také, i když se asi nejednalo o primární cíl. Osobně komunismus vnímám jako totální devastaci hodnot a společenských struktur.

… Logika změn …

MS: Podle vás je to logické, že to vyústilo v obnovení demokratického řádu v oblasti politické a kapitalistického řádu v oblasti hospodářské?

PK: Je to víc než logické.

MS: Tážu se proto, že zde byli lidé, kteří měli zájem na obnově idejí roku 1968, razili koncept „třetí cesty“. Mohli pak slyšet úšklebky, že třetí cesty vedou do „třetích zemí“.

PK: Myslím si, že v našich zeměpisných šířkách moc jiných logických možností nebylo. Jsme v oblasti, kde svobodný trh má takovou tradici, jakou má. V této části Evropy je hodně protestantské anglosaské tradice, a proto žádná jiná logická cesta nebyla. Třetí cesty by skutečně vedly do problematických stavů. Něco jiného jsou experimenty třetích cest mezi socialismem a kapitalismem někde v Číně nebo ve Vietnamu, kde mají trochu jinou kulturu a prošli zcela odlišným historickopolitickým vývojem. Demokracii nikdy nepoznali, a proto pro ně je třetí cesta jedna z mála alternativ.

MS: Mají komunistickou vládu, ale hospodářský pořádek je kapitalistický. Shodou okolností je tvrdší, než známe my, …

PK: … tedy než socialistický kapitalismus Evropy. To je fakt. Je to jistá absurdita, ale podstata bude v tom, jak se Čína vyvíjela v posledních dvou tisících let a jak se vyvíjela Evropa. Většina evropských států prožila 250 let svobodného hospodářství a obrovským způsobem na tom zbohatla a vydělala. Vývoj směrem k čínskému modelu by byl proto asi nelogický. Pro Čínu, která si tímto neprošla, je stávající uspořádání logickým vyústěním.

… Paradox realizace? …

MS: Ano, kdybychom přešli do nedávné minulosti, dalo by se říci, že Československo, Česká republika realizovala ve výsledku pomyslnou strategii „třetí cesty“. Něco se hlásalo a jiné se konalo. Tím myslím skutečnost, že jsme měli lidi, kteří se zaštiťovali liberálním učením F. A. von Hayeka a poté nakonec jsme byli svědky prapodivných kroků, které poznamenaly vývoj kapitálového trhu, jenž se stal vaší doménou.

PK: Nejsem si jist, zda to byli lidé, kteří to nazývali třetí cestou. Nastalo spousta chyb v nastavení ekonomiky, z nichž já si myslím, že většina vznikla v zásadě z nějakého vnitřního přesvědčení, že to víme nejlépe.

MS: Pýcha primusů …

PK: Nebyl to podle mne žádný skrytý plán jak obohatit pana Koženého. To byl, z mého pohledu, pouze nezamýšlený výsledek.

MS: Ano, ale díky neobratnostem v krocích jsme přišli o možnosti, které nás mohli posunout výše. Promarnil se kapitál, který tato země měla, a proto jsem to nazval onou „třetí cestou“. 

… Obnova trhu …

MS: Dobrá, vraťme se do devadesátých let. Co podle vás znamenala obnova trhu po více jak čtyřiceti letech plánovaného hospodářství? Člověk se může setkat s postojem, že trh je nedílnou součástí lidské přirozenosti. Směna v jistém ohledu byla i za minulého režimu. Snad ustanovíme-li instituce v podobě norem, přirozeně vzniknou účastníci trhu …

PK: Byly zde věci, které se úžasně povedly. Byly zde také věci, které se nepovedly zcela, a poté zde byly věci, které totálně vyhořely. Velkým úspěchem, který nikdo nezmiňuje, byla malá privatizace a restituce některých nemovitostí, které dostaly zpět svého vlastníka. Když jste se ještě před deseti lety procházeli centrem Prahy, nebo procházeli centrum Budapešti či Varšavy, shledali pak obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem se malá ekonomika jevila navenek. Na druhou stranu – neúspěchy jsou zde na straně velké privatizace. Té, která byla pravděpodobně provedena příliš plošně, zbytečně v jeden okamžik, ale hlavně za totálního nedostatku regulace. Nicméně po bitvě je každý generál.

MS: Malá privatizace byla úspěšná díky tomu, že lidé dostali příležitost podnikat.

PK: Samozřejmě, rozumím tomu, že člověk, který si koupí hospodu na rohu o něco více ví, co s tím dělat než člověk, který dostal darem 30 akcií Elektrárny Opatovice. To je fakt. Pro ně hospoda na rohu – byť za ní museli zaplatit – byla konkrétní věcí, kde si představovali, že tam bude pípa, budou točit pivo, manželka a dcera budou vařit atd. Bude rodinným podnikem, ale co s třiceti akciemi elektrárny Opatovice? Přijde pán ve fialovém saku a řekne, že akcie od vás koupí za 30 korun za akcii. Vzhledem k tomu, že nemáte to know – how nejste schopni zjistit, že to má hodnotu 3 tisíce korun za akcii, a tak naletíte. To je velký rozdíl v těch dvou věcech. Jistě tam chybělo více osvěty, více regulace, aby se dalo méně zneužívat minoritního a méně vzdělaného akcionáře ze strany velkých akcionářů a fondů.

MS: Dobrá, ale vámi zmíněné restituce byly některými představiteli transformace považovány za zdržování.

PK: Ano, to jsou ty fanatické nápady. V některých zemích restituce vůbec neproběhly. Já jsem ale přesvědčen, že restituce nemovitého majetku byly úspěchem. Něco jiného je potom to, že se 15 let zdržovala deregulace nájmů. To znamená, že ty samé, kterým jsme majetek vrátili, jsme posléze šikanovali, jelikož s majetkem nemohli svobodně nakládat. To je spíše právní debata, nicméně restituce tak, jak byly provedeny, byly podle mne provedeny správně. Nikoho ani nenapadlo, že by se restituovali akcie ČKD, která byla veřejně obchodovatelnou firmou před druhou světovou válkou a měla své akcionáře. Všem došlo, že je to nesmysl, že to jednoduše nejde. Na druhou stranu, proč ale někomu nevrátit dům na Vinohradech?

MS: Zkrátka se uplatnil princip, že to, co bylo ukradeno, má být navráceno.

PK: Byť ne všechno. Akcie ČKD byly také ukradeny. Tam by to však bylo neproveditelné a neefektivní.

… Způsob cest – šoková terapie, či gradualismus …

MS: Rád bych se zeptal, jak vnímáte šokovou terapii a gradualistickou cestu, založenou na postupných na sebe navazujících krocích. Skokově se deregulovalo 1991 …

PK: Jak v čem. V deregulaci měn, měnového trhu si nedovedu představit, že by to šlo udělat jinak. V malé privatizaci také ne. Šok jménem první vlna kuponové privatizace byl však příliš veliký. Dovedu si představit, že když se již zvolila kuponová forma, bylo by lepší formou, kdyby vlny nebyly dvě, ale například 10 třeba po padesáti akciích. Celkem by se takto zprivatizovalo 500 nejvhodnějších podniků a zbylých 1 200 podniků, které tam šly naprosto omylem, jelikož byly nelikvidní, by se privatizovaly jiným způsobem. Těch cest asi bylo více. Musím říci, že takovéto názory zde na počátku devadesátých let byly. V roce 1993 jsem začal dělat v bankovnictví a setkával jsem se s názory zahraničních analytiků, kteří považovali uvedení 1 500 akcií na trh v jeden okamžik za nesmyslné. Měli naprostou pravdu.

MS: Jsou lidé, kteří vám řeknou, že si s tím trh „poradí“ … 

PK: To je však nesmysl. To je jako kdybyste vysypal na Václavské náměstí několik vagónů zlaťáků a řekl byste: „Oni se poperou … Uvidíme, co si kdo odnese. Přece jim to nebudeme posílat domů na adresu. To je zbytečné zdržování. Policisty tam posílat nebudeme, byla by to zbytečná komplikace. Když se někdo při tom zastřelí, musíme to akceptovat, jelikož „když se kácí les, létají třísky“. Asi v tomto příměru bych to viděl. Je to sice krutý příměr, ale v principu je to tím, co jsme provedli s první vlnou.

MS: Jinými slovy spěchejte pomalu.

PK: Spěchejte chytře. Tam nejde o pomalost. Když se podíváme na obrovský rozdíl, jakým způsobem privatizovaly velké státní podniky v Polsku a jakým se privatizovaly u nás, ten rozdíl je prostě zásadní. V Polsku byl uplatněn princip, vytvořme velké penzijní fondy, ne privatizační fondy, které budeme velice přísně regulovat, aby majetek nebyl rozkraden, a v Polsku také rozkraden nebyl. Až budou fondy dostatečně velké, budeme postupně na trh umísťovat velké státní firmy. Z dnešního pohledu je ten rozdíl v přístupu obrovský.

MS: Dá se zkráceně říci Poláci Polákům.

PK: Nápad a strukturu, kterou pro privatizaci zvolil Leszek Balcerowicz, byla vhodnější než ta cesta, která byla zvolena u nás. Nyní to víme. Je otázkou, kdo měl sílu vstát a říci to v roce 1993. Nikdo takový se zde nenašel.

MS: Shodou okolností jsme byli jednou etatističtějších ekonomik … Nedůvěra ve stát, řízení …

PK: Ano, ale to se bavíme o malé privatizaci. Velké společnosti byly ve státech RVHP všude 100% vlastněné státem. Ale ve vztahu k malé privatizaci, tedy malým podnikům, jsme byli jednou z nejvíce zestátněných ekonomik. Tento stav jsme ale brilantně vyřešili malou privatizací. Ona šoková cesta zde byla naprosto vhodná, vše se prodávalo v jednom roce. Eliminovaly se tím možnosti nezdravé koncentrace malých podniků do jedněch rukou. Když se prodávalo vše, na každého, kdo si chtěl něco koupit, něco zbylo. Z mého pohledu to bylo brilantní.

… Restrukturalizace společností …

MS: Jak se díváte na požadavek restrukturalizace. Jde o to, že tomu nepomáhala hospodářská politika. Byla zde snaha, aby to bylo již na angažovaných vlastnících, a ne na státu. Nechť „působí“ síly trhu a neúspěšné podniky budou z tržního prostoru eliminovány.        

PK: Obecně řečeno, tato teze není špatná. Problém České republiky byl v množství a časovém horizontu.

MS: Nebyli zde lidé s odpovídajícími znalostmi.

PK: Přesně tak. V některých segmentech šlo najmout externí manažery ze zahraničí, kteří by nejdůležitější podniky udrželi ve výkonnosti, aby nějakým způsobem fungovaly, než dojdou k privatizaci. Polsko mělo výhodu, že se mnoho vzdělaných Poláků vrátilo z emigrace a začali působit v mnoha vedoucích funkcích. Nevidím problém v tom, že podnik, který opravdu nemohl prosadit, zaniknul. Například dříve zde byli dva výrobci velkých nákladních automobilů, dokonce s velmi dobrými soutěžními výsledky. Bylo by bývalo logické, kdyby se spojily a zkusily fungovat jako jeden podnik. Ve chvíli, když by to dál nešlo, šlo to prodat. Byly však ještě mnohem horší příklady. Šlo o firmy, které mohly bezproblémově fungovat i v novém prostředí, ale byly převzaty nájezdovými fondy. Byly zbaveny volných finančních prostředků, aktiv. Tím pádem byly odsouzeny k zániku …

… Krádeže … 

MS: … a dopadly, jak dopadly. Zkrátka jistí lidé měli zájem krást.

PK: V každé společnosti má nějaké procento lidí záměr krást. Spíše se ptejme, jestli je zde dostatečné know – how postihnout ty, kdo to zkusí.

MS: Přecházeli jsme na nový systém hospodářské správy.

PK: Podíváme-li se na začátek vztahu minoritních a majoritních akcionářů – mnoho firem bylo poškozeno. Nejprve to začalo fondy, které byly převzaty velmi malým množstvím akcionářů, jelikož byly chybně založeny jako akciové společnosti. Nápad založit privatizační fondy jako akciové společnosti, byl jednou z největších chyb první vlny kuponové privatizace. Že bylo mnoho firem uvedeno na trh najednou, bych jmenoval jako druhou, ale fatální chyba byla právě ta s akciovými společnostmi. Evidentně si tuto chybu uvědomil i tehdejší establishment, a tak fondy ve druhé vlně již fungovaly jako klasické podílové fondy – tedy podílníci nemají hlasovací práva! Co z toho vzniklo? Fondy z první privatizace šly nepřátelsky převzít, a to při investování velmi malých finančních prostředků. Poté někdo řekl, že zkusíme, co to udělá. Mám zde akcii, která má hodnotu 500 korun. Na burze se obchoduje za 450 korun. Vyzkoušíme, co to udělá, když to prodám kamarádovi za 50 korun a budu dělat jakoby nic. Poté z účtu kamaráda či spřátelené firmy se to prodá finálnímu zahraničnímu vlastníkovi za 500 korun. A ono to prošlo a nikdo to nenapadnul. V té chvíli to spustilo lavinu tomu, čemu dnes říkáme tunelování fondů, což má anglický název „asset stripping“. To je vyvádění aktiv pod cenou z bilance čehokoliv ať již firmy či fondu. Někde jsem slyšel, že jsme vymysleli slovo tunelování. To není pravda, pojem „asset stripping“ existoval vždy i na vyspělejších trzích. Ale byl a je postihován jako hospodářská kriminalita a je to jev výjimečný. U nás se tunelování dělo v naprosto bezprecedentním rozsahu a s neuvěřitelnou neschopností to soudně postihnout, …

MS: … a proto jsem také hovořil o „třetí cestě“. Nepřímo jsme se tímto dostali do „třetích zemí“, kde investice jsou rizikové …

PK: Nepamatuji si, že by kdokoliv z nájezdníků na fondy byl postižen, přitom to bylo tak do očí bijící, když se něco, co mělo hodnotu 300 korun, prodávalo za 30 korun. To se nikde jinde na světě nedělo.

MS: Soudíte, že tím byla udělána velká černá kaňka v rámci obnovy tržního hospodářství. To následně vyústilo v nedůvěru v systém.

PK: Ano, pak se to přelilo z fondů do podniků. Zjistilo se, že když jde převzít fond s deseti procenty a vytunelovat 90 procent jeho hodnoty, proč bychom nezkusili převzít firmu se čtyřiceti procenty a nevytunelovali ji. Příkladem mohou být různé sklářské firmy – Sklo Union Teplice, Skloexport. To byla fatální vada devadesátých let.

MS: Nu, ale představitelé, kteří transformaci koncipovali, nad tím mávli rukou. Jediným, kdo varoval, byl Tomáš Ježek.

PK: Ten měl mnoho zajímavých myšlenek, byť s některými bych nesouhlasil. Rozhodně byl tím, kdo si toto nebezpečí uvědomoval nejvíc a hlavně si uvědomoval jeho dopad. Nemyslím si, že by ostatní byli tak hloupí, ale daný dopad bagatelizovali, jelikož si mysleli, že nebude zásadní. Že zásadní byl, vidíme i v dnešních dnech. Po dvaceti letech nacházíme debatu o penzijní reformě ve stavu, kdy politici s naprosto vážnou tváří říkají, že se fondy vykrádají. To je samozřejmě naprostý nesmysl, všude ve světě je fond synonymum jistoty. Pouze v této zemi se v devadesátých letech nechaly fondy, vykrást. To se nikde jinde nestalo. Neříkejme proto, že „se fondy vykrádají“. Fondy v civilizovaném světě „se vykrádaly“ pouze v České a Slovenské republice mezi roky 1994 – 1998. Nikde jinde se nic takového nestalo.

… Kapitálový trh a financování transformace …

MS: Dobrá, nyní bych si dovolil přejít ke kapitálovému trhu a obecně k financování transformace. Začal bych obecně. Kapitálový trh vyspělých zemí má být prostředníkem mezi těmi, kdo kapitál drží a těmi, komu se kapitálu nedostává. Jaký význam a funkci má podle vás kapitálový trh pro zemi, která obnovuje kapitalistický řád?

PK: Má rozdílnou funkci v zemích, kde existuje tradice financování se dluhem, což jsou většinou kontinentální evropské země. Možná země s převažující – nechci se pouštět do teologické debaty – katolickou tradicí. Pak jsou zde spíše protestantské země, kde dochází k mnohem větší míře financování vlastním kapitálem, který společnost získá úpisem akcií. Četl jsem analýzu, že kontinentální Evropa se financuje dluhem asi ze 70 procent a vlastním kapitálem z třiceti procent, kdežto v Americe je to fifty – fifty. Kapitálový trh pro anglosaské ekonomiky má obrovský, nezastupitelný význam, význam také v tom, že díky němu dokážou vzniknout firmy, které se prosadí mezinárodně. Dovedu si představit argument, že německý takzvaný Mittelstand nejsou kotované firmy, které nepoužívají kapitálový trh, jsou financovány dluhem a jsou tahounem německé ekonomiky. Nicméně i ty největší německé společnosti, které se prosadily mezinárodně, jsou firmy vedené anglosaským způsobem. To znamená, že jsou financovány kapitálem přes kapitálový trh. Sám bych řekl, že kapitálový trh má pro kapitalistickou ekonomiku – již z toho názvu – naprosto nezastupitelný význam.

MS: Jaký podíl podle vás měl mít kapitálový trh ve financování společností po roce 1989? Asi se uvažovalo, že budeme respektovat kontinentální přístup.

PK: Byl to takový zajímavý mix. Nejprve jsme šli střemhlavě do anglosaského modelu a řeklo se vše na burzu.

MS: Všechny velké podniky by snad mohly být obchodovány na burze.

PK: 2 000 podniků. To všechno nebyly velké podniky, jelikož těch největších je jen 50 – 100 firem. Zde na burze bylo 2 000 firem. Byly to například firmy zemědělských družstev o třiceti zaměstnancích. Ty byly zastoupeny v každém okresním městě. To lze považovat za absurditu. To vše bylo na burze. My jsme přenesli kyvadlo do anglosaského extrému, když se řeklo vše na kapitálový trh. Následně jsme za dodatečnou fázi financování firem zvolili něco, čemu se nyní říká bankovní socialismus. To byl stav, kdy jsme měli pár bank, které byly částečně kotovány na burze, částečně vlastněny státem, a které přehnaně financovaly ekonomiku dluhem. Osobně mi to přišlo totálně bezkoncepční.

MS: Soudíte, že se užil koncept „hot a čehý“?

PK: Kyvadlo se hýbalo z jedné strany na druhou.

… Akciový trh …

MS: Problémem také je, že zde byl primárně akciový trh, jako výsledek kuponové privatizace. Pravý kapitálový trh měl teprve vzniknout.

PK: Den po skončení druhé vlny kuponové privatizace přestal akciový trh politiky zajímat. Nikdy potom jakýkoliv zájem o tuto problematiku neprojevili. Kapitálový trh byl pro ně nutné zlo, taková vlezlá připomínka průšvihů s kuponovou …

MS: Smutné, že? Hlavně, že budujeme liberální systém, ale ten je založen na pravidlech.

PK: V devadesátých letech jsem na setkání s nimi nebyl zván, jelikož jsem byl mladý. Vím, že na ně chodili lidé z představenstva mého bývalého zaměstnavatele. V rámci setkání bylo možné slyšet vyjádření: „Na kapitálový trh nepotřebujeme odborný dohled.“ Argument, že na něj bylo právě uvedeno 2 000 firem, je nezajímal. Oni si s tím prý poradí. Je to naprosto bizardní. To je to kyvadlo. Máme jej na jedné straně a přehoupneme na druhou a poté zpět. Tady chtělo hledat strategickou cestu.

… Kde vzít kapitál? … 

MS: Ano, otázka zájmu o kapitálový trh je jedena část problému. Druhá je kde vzít kapitál, když ekonomika jej neměla.

PK: Kuponovou privatizací se kapitál nezískal.

MS: Ano, díky tomuto způsobu privatizace jsme si pouze vytvořili akciový trh.

PK: Jsem přesvědčen, že kdyby místo toho, abychom poutavé a chytlavé podniky – jako je Pilsner Urquell – prodali v rámci kuponové privatizace, posílili jejich kapitál standardní cestou prostřednictvím úpisu akcií, bylo by to lepší řešení. Pokud by se s pivovarem Plzeňský Prazdroj počkalo do roku 1995, on by nám nezbankrotoval, možná by tolik neexpandoval. Pak mohla přijít standardní transakce na kapitálovém trhu, úpis akcií, lidé by si akcie koupili, investovali by své úspory do rozvoje této tradiční české společnosti. Investovali by do ní i penzijní fondy. Zkrátka by proběhla standardní transakce.

MS: Soudíte, že představitelé transformace se měli zasadit, aby se zde vytvořilo prostředí, atmosféru, aby Češi měli zájem investovat do podniků …

PK: Češi – drobní investoři – však během prvních dvou zájem let ztratili, když viděli co se na akciovém trhu děje. Dalším důvodem byl nedostatek osvěty – lidé vlastně kapitalismu příliš nerozuměli. Zkrátka to byla obrovská chyba. V mnoha zemích, došlo k privatizaci později. Je to nejen Polsko, ale i například Chorvatsko. Když se privatizoval chorvatský Telecom, byly tam statisíce lidí, kteří si akcie koupili, protože si řekli: „Investujeme do podniku, který dobře známe.“ Akcie si koupili, za zvýhodněných podmínek, což bylo dobré, protože na tom okamžitě něco vydělali. Česká republika nebyla na začátku 90-tých let členem Evropské unie, a proto jsme si podobné zvýhodnění mohli také dovolit. To znamená, že ve chvíli, kdybychom řekli: „Prodáváme – a nyní se vracím k Plzeňskému Prazdroji – společnost, nabídková cena bude pro mezinárodní investory P/E 8, za které se obchodují zahraniční pivovary, ale fyzickým osobám – domácím investorům prodáme omezené množství za P/E 5, je to vlastně rozdání části majetku, ale udělaná o mnoho standardnějším způsobem.

MS: Neměli bychom zapomínat, že Češi měli velké úspory.

PK: Přesně tak. Toto vůbec nebylo využito. Kuponová privatizace vlastně v tom rozsahu v jakém byla provedena, byla chybou. Samu metodu bych nezatracoval. Pouze byla špatně použitá.

… Síla zahraničního kapitálu …

MS: Soudíte, že jsme měli využít i zahraničního kapitálu? Jde o to, že vláda Petra Pitharta měla zájem do České republiky přivést renomované zahraničí investory, aby se usadili ve význačných českých podnicích, jelikož díky nim přijdou další a „upraví“ kulturu podnikání. Když skončila, přešlo se na „českou cestu“ …  

PK: Vím, kam míříte. Po bitvě je každý generál. Cesta byla naprosto správná u podniků, které byly technologicky zaostalé.

MS: Škoda – Auto …

PK: … je zářný příklad. Tato a jiné společnosti měly před sebou buďto bankrot, nebo vstup někoho, kdo se o ně postará. Z mého pohledu to byla naprosto správná cesta. Možná se stejným způsobem měly privatizovat banky. Na druhou stranu – firmy, které byly životaschopné, mohly dále fungovat, byla škoda je tímto způsobem privatizovat. Co se stalo? Prodali jsme například kompletní stavební průmysl, ba co více, v kuponové privatizaci jsme rozdali kompletně stavební průmysl fondům či domácím subjektům. Některá část se z vytunelovaných fondů ztratila úplně, určitá část byla ve fondech polostátních bank spravována ne zcela dobře. Teprve tito akcionáři to obratem prodali zahraničním firmám jako je Skanska a jiným. Mohla jim to prodat rovnou vláda, získat z toho peníze a uhradit státní dluh. Transakce nemusely jít přes fondy. Vláda to mohla udělat i přes emisi akcí, aby lidé, kteří tomu rozumí, mohli do těchto firem investovat. Ti by poté profitovali na tom, že akcie jsou spravovány zahraničními vlastníky a jsou spravovány správně.

… Význam bank …

MS: Naše druhé setkání bych začal otázkou týkající se bank, jelikož sám jste v této oblasti pracoval. Jak jste vnímal počáteční boom institucí? Zřejmě pomohly k rozpohybování hospodářství.

PK: Když se dívám na devadesátá léta, na působení finančních subjektů na kapitálovém a bankovním trhu, vždy je potřeba rozdělit činnost minimálně třech základních skupin ne-li více. První skupina jsou ti, kteří a priori dělali podvodné transakce, dávali například úvěry za úplatek, i když bylo každému jasné, že je to nesplatitelné, a že jde primárně o podvod. Takové aktivity byly na kapitálovém trhu, takové aktivity byly i na trhu úvěrovém. Nemá smysl se jimi hlouběji zabývat. Jednoduše existovaly. Byla zde malá míra vynucování práva a neschopnost na tyto praktiky řádně došlápnout, zapříčinilo to, že takových aktivit bylo nepoměrně více, než ve vyspělých ekonomikách, a působily po delší dobu. Druhou skupinu zde tvořily banky, které se snažily fungovat správně, ale neměly dostatečně profesionálně vedený „risk management“. Nechápaly, co takový risk management znamená. Jako třetí skupina firem, zde působily zahraniční banky, které sem přinášely přístupy risk managementu ze svých centrál. Ty v počátku devadesátých let fungovaly jako finanční instituce pro zahraniční firmy. De facto sem přinášely zahraniční zkušenosti. Největší skupina byla ta druhá. Základem tedy byly instituce, které se snažily dělat správný byznys, ale neuměly správně pracovat s rizikem a rozdávaly úvěry jak na běžícím pásu. Souhlasím, že velká přístupnost úvěrů počátkem 90. let měla nepochybně pozitivní efekt na HDP. Otázkou je, a to je na makroekonomech, kteří to zpětně sledují, jakým způsobem se katastrofa, která nastala po vyčištění bilance bank, naopak negativně projevila na HDP.

MS: Dá se říci, že kdyby banky aplikovaly postupy vyhodnocování úvěrů, jako se aplikují dnes, počáteční rozjezd hospodářství by nebyl možný …

PK: Samozřejmě, když jsme zde neměli financování vlastním kapitálem, neexistovaly zde private – equity fondy, jediný možný kapitál, který zde byl a mohl se rychle dost do oběhu, byly bankovní úvěry. Špatně bylo, že od počátku to nebylo kombinováno s možností získat finance na kapitálovém trhu nebo přes venture capital fondy. Nešlo to z toho důvodu, že úvěrový kapitál byl dostupný, že ostatní formy kapitálu prakticky neměly šanci se prosadit. Je otázkou, jakým způsobem to hospodářství zbrzdilo ve chvíli, když se zjistilo, kolik je špatných úvěrů, které se musí převést do Konsolidační banky a v konečné fázi zaplatit. Je otázkou, kolik se financovalo firem, které od počátku neměly šanci, ale mohly existovat pouze díky tomu, že někdo někomu zatelefonoval … Toto se asi již nedá změřit.

MS: Jak Sýkora z investiční banky Wood and Company říká, že stát měl v počátku usilovat o prodej státních bank do zahraničních rukou.

PK: Souhlasím s tím, že bankovnictví bylo oblastí, kde přenos zahraničního know – how zejména z oblasti risk managementu, byl nesmírně žádoucí. Bohužel toto neproběhlo v dostatečné míře. Souhlasím tedy v tomto ohledu s Janem Sýkorou, že dřívější vpuštění … i minoritních podílů … zahraničních bank do velkých českých bank by bylo žádoucí. Jediná česká banka, která od samého počátku fungovala, byla Živnobanka, tam byl podíl zahraničního subjektu. Tato banka nikdy nepotřebovala státní pomoc. Dovedu si představit, že někdo namítne, že jiné banky byly daleko větší, a kdyby nedávaly úvěry, nerostlo by hospodářství, byla by nezaměstnanost … Pravda je asi někde uprostřed. Určitě bych byl ale raději, kdyby působení risk management a utažení pravidel bank nastalo dříve.

MS: Myslíte si, že představitelé transformace postupovali lišácky? Nechme si státní banky a ty nám pomohou, aby hospodářství vzrůstalo …

PK: Myslím si, že to bylo bráno jako správa části hospodářství a jako možnost, která byla nevyužita … Udržet část majetku v nějakých kvazi českých rukou. To se však nepovedlo. Musíme si uvědomit, že tyto státní banky měly největší fondy pocházející z kuponové privatizace, ale zároveň tyto podniky, které byly ve fondech, úvěrovaly.

MS: Tím vlastně byly v kleštích.

PK: Proto se zde hovoří o bankovním socialismu. Podobná, ale ne stejná situace se za léta vybudovala v Německu a jiných zemí, kde banky jsou významnými vlastníky podniků a zároveň jsou jejich financujícími bankami. Na druhou stranu je tam kvalitní risk management. Banka sice vlastní pět procent, ale tamní risk manager není ovlivněn tím, že banka vlastní podíl ve společnosti.

MS: Nu, ale Německo je jiné hospodářství … Na západní Německo nebylo aplikováno centrální plánování.

PK: Samozřejmě.

… Kuponová privatizace a kapitálový trh …

MS: Nyní bych přešel k tématu, jehož jsme se dotknuli v rámci našeho minulého setkání. Nebylo náhodou iluzí v rámci kuponové privatizace, že kupony, které se lidem rozdaly, že se budou rychle koncentrovat a podniky budou mít možnost kvalitního, efektivního řízení …

PK: Upřímně řečeno, nevím. Nemyslím si, že by otcové kuponové privatizace měli na toto silný a jednotný názor. Když jsem před rokem a půl přednášel a byl u toho doktor Dušan Tříska (jeden z duchovních otců kuponové privatizace pozn. red.), říkal, jak jej překvapilo, že je příliš mnoho fondů a jejich masivní marketing přitáhl k privatizaci téměř celou veřejnost. Představovali si, že by bylo dobré, kdyby majetek byl koncentrovanější. Nakonec fondy dopomohly privatizaci k masovosti. Kdyby fondy bývaly nebyly, jednotlivé kupony si vymění ne 6 milionů lidí v České republice, ale maximálně půl milionu lidí. Byla by to ta poučenější část obyvatel. Tím pádem by na ně zbyl menší podíl a mohli by se lépe ujmout vlastnických práv. Je nutno říci, že to asi byla idealistická myšlenka. Z dnešního pohledu si nedovedu představit, že by měla šanci na úspěch. Opět by zde nastaly skupiny „corporate raiders“, které by měly tendenci skupovat majority. Je otázkou, zdali by nedošlo k diametrální změně situace, pokud by se privatizace účastnilo pouze půl milionu akcionářů, ale nebylo jich pět milionů a s nimi tak silné fondy. Bylo to však v době, kdy nebyl dozor nad kapitálovým trhem, a nebyly řádné zákony o odkupu minoritních vlastnictví. Můj názor je, že spíše ne, že by situace vyústila v něco podobného, co zde vidíme. Jsem opravdu toho názoru, že privatizaci chtělo dělat ve více vlnách během delší doby.

MS: Soudíte, že podvodné praktiky, které se ukázaly během privatizace, by nastaly tak jako tak. Důležité bylo se soustředit na regulaci a pozvolné kroky v rámci rozdělení společnosti ….

PK: Neříkám, že bych byl rád, kdyby byl trh přeregulován. Na druhou stranu – absolutní absence regulace byla chybným přístupem. To je asi každému jasné. Regulace měla mít jasná zásadní pravidla. Rozsah privatizace byl tak gigantický, že státní aparát neměl šanci stihnout vykonávat jakýkoliv dohled. To bychom byli bývali museli ke kuponové privatizaci zaměstnat několik stovek kvalifikovaných lidí do specializovaného policejního útvaru, neprodleně s první vlnou zřídit fungující Komisi pro cenné papíry. Všechny tyto složky by potom kontrolovaly veškeré aktivity desítek malých obchodníčků, kteří tehdy objížděli vesnice, skupovali akcie, které měly nějakou hodnotu za zlomek jejich ceny a poté s nimi dělali vyděračské obchody proti majoritním či minoritním vlastníkům … Nyní nám v paměti zůstal případ Motoinvestu a jiných … Aktivit bylo tolik, že to nešlo postihnout. Na rozdíl od otců kuponové privatizace toto nepovažuji za nutné zlo, které vedlo k žádoucí redistribuci majetku, ale za něco co zanechalo z morálního hlediska na českém trhu hlubokou jizvu, která se bude hojit generace.

MS: S jistou nadsázkou můžeme říci, že díky privatizaci jsme patřili mezi „špičku“ podle počtu akcií na jednotlivce. Vím, je to statistika …

PK: Je to podobné, jako kdybychom jeden den všem lidem rozdali nanuka a řekli jsme, že v ten den máme největší spotřebu zmrzliny. Z mého pohledu je to nesmyslná statistika.

MS: Včlenili jsme se mezi země, kde akcie a s nimi spojený druh financování, je standardem.

PK: Nebylo to o žádném financování. Kuponovou privatizací se žádný podnik nefinancoval. Daleko inteligentnější by bylo bývalo nerozdávat akcie zdarma v rámci kuponové privatizace, ale vzít ty největší firmy a prodat jejich akcie lidem pod cenou, například s polovičním diskontem, ale o tom jsme již hovořili. Uvedu ještě jeden příklad. Měly se vzít akcie Komerční banky, vybrat zahraničního vlastníka a prodat mu 30 procent. Dalších 30 procent se mělo prodat s polovičním či sedmdesáti procentním diskontem v rámci IPO (Initial public offering – primární emise akcií – kapitálu pozn. red.). „Rozdali“ bychom část banky. Lidé, kteří by si emisi koupili, by byli spokojeni, protože díky discontu by byl prostor pro rozumný růst ceny na trhu, a měli bychom tam současně rozumného vlastníka. Raději bych privatizoval tímto způsobem.

MS: Nechť se na tom podílí Češi …

PK: Ano, kapitál u nás nebyl malý. Na bankovních účtech ležely desítky, stovky miliard korun.

MS: Lidé v socialistické ekonomice nemohli utrácet. Ekonomie tomu říká vynucené úspory.

… Burza a kapitálový trh …

MS: O významu kapitálového trhu jsme hovořili v rámci našeho prvního setkání, a proto bych nyní přešel k instituci, kde působíte, tedy Burze cenných papírů Praha. Ta vznikla v roce 1993, ale pro mnohé lidi byla nechtěným dítětem. Soudíte, že bylo logické, že vznikla tato instituce? Lidem jsme rozdali akcie, nechť je tedy ustanoven organizovaný trh.

PK: Vznik burzy nemá žádný zásadní vztah ke kuponové privatizaci. Neexistuje jediná země na světě, kde funguje normální liberální hospodářství a není tam burza. Nemusejí to být ani vyspělé země. V každé africké zemi, ve které není nějaká diktatura, existuje burza, která má větší či menší význam pro hospodářství. To je naprosto základní instituce v jakékoliv světové ekonomice. Hospodářství nemůže fungovat bez instituce typu burza. Že jsme vedle toho udělali experiment s kuponovou privatizací, který burzu významně ovlivnil, je druhou věcí. Burzy vznikly ve všech jiných zemích střední a východní Evropy. Stav tam však kuponovou privatizací nebyl. Z významnějších zemí vznikly burzy v Maďarsku nebo v Polsku. Na nich byly postupně privatizovány státní firmy a logicky je později začaly následovat i firmy soukromé. Kapitálový trh se postupem začal vyvíjet za větší (Polsko) či menší (Maďarsko) asistence státu podle toho, jak si stát uvědomoval, že taková věc je pro zdravý vývoj ekonomiky zásadní. Některé státy si to uvědomovaly. Jsou jimi Polsko, Turecko, v posledních letech Rusko, Čína, Brazílie … Některé státy si to uvědomovaly výrazně méně například Maďarsko. Některé státy si to neuvědomovaly téměř vůbec jako ovlivněn Česká republika a Slovensko. Výsledkem je stav, který vidíme. Ovšem to nic nemění na faktu, že by burza vznikla i bez kuponové privatizace.

MS: Vedle burzy byl RM – Systém … Systém registračních míst. Jak tuto instituci vidíte ve vztahu k burze?

PK: Je spousta zemí na světě, kde je více burz, například Německo, kde je asi 8 burz. RM Systém je z evropského a světového pohledu trochu hybrid a je zajímavé, že evropská legislativa něco takového vůbec umožňovala. Je to něco mezi obchodníkem s pobočkami a regulovaným trhem, tedy burzou. Nicméně beru RM Systém jako burzu číslo 2, která nechť si nalezne svoje místo na slunci.

… Initial Public Offering …

MS: Dobrá, hovořili jsme o institucích, ale přejděme k předmětu obchodování na burze, tedy akciím. Když se podíváte na dvacetiletou historii, jaký byl hlavní impuls pro uvádění IPO na pražské burze či případně jaká emise akcií byla pro ni důležitá?

PK: Rozdělme to tak, že zde jsou některé emise pocházející z kuponové privatizace – jedná se o dlouhodobě dobře řízené firmy, které zůstaly na trhu (ČEZ, Komerční banka … )

… ČEZ …

MS: I když ČEZ je stále v rukou státu, či lépe stát v této společnosti má majoritu.

PK: To je úplně jedno. ČEZ je soukromá společnost, kde shodou okolností 67 procent akcií vlastní stát. Regulací, a tím jak funguje na trhu, je naprosto normální soukromou společností. Že stát tam má majoritní podíl je pěkné, ale státní společnost to rozhodně není. ČEZ není státní firma, ČEZ je soukromá firma, …

MS: … řídící se obchodním zákoníkem …

PK: Musí se chovat jako soukromá firma. Že má majoritního akcionáře, který na valné hromadě prostřednictvím zástupců v dozorčí radě prosazuje svou politiku, je věc jedna, ale chová se jako soukromá společnost.

… Zpět k IPO …

PK: Zpět k původní otázce. Klíčové emise za posledních 20 let. Nepochybně to byla Zentiva. To byl průlom. Bylo to zjevení, protože do té doby díky špatně formulovaným ustanovením v obchodním zákoníku, ale i zákoně o kapitálovém trhu, nefunkčnímu obchodnímu rejstříku, a zkrátka všemu možnému si právníci a investiční bankéři mysleli, že je v České republice zhola nemožné udělat emisi akcií. Ostatně i transakce Zentivy byla realizována formou, že se jednalo de iure o holandskou firmu. Taková je realita. A vlastně žádná česká akciovka nikdy neudělala emisi akcií jako firma s domicilem v ČR, protože se to žádná právní firma, s ohledem na neprobádaný prostor v útrobách českého obchodního práva, neodvážila nikomu z pozdějších emitentů navrhnout. Zřejmě to je teoreticky možné udělat, ale všichni volí raději cestu založení si „matky“ v Lucemburku nebo v Holandsku a pak zde požádají o obchodování akcií jako holandské či lucemburské firmy.

MS: To je případ NWR, které vlastní OKD …

PK: To je příklad všech IPO, které zde byly, byť to jsou plně české společnosti. Ačkoliv je u některých společností obchodováno pouze v Praze, právníci rozhodli, že je bezpečnější mít matku v Lucemburku a obchodovat ji jako zahraniční firmu. Pojďme se ale vrátit k Zentivě. Tato společnost byla regulérní, s veškerou dokumentací udělaná emise umísťovaná v Evropě i v Americe, a to se vší parádou a náležitostmi. Jednalo se o učebnicový příklad pro další emitenty, kteří poté následovali. Znovu opakuji, v našem prostředí to byl průlom.

MS: Bohužel, Zentiva se však již neobchoduje.

PK: Byla přátelsky převzata investorem z oboru, který ji koupil postupně celou. Co je důležité, že ji skoupil kulturně. Všichni akcionáři dostali fair a mnohonásobně opakovanou nabídku. Byl to naprosto kulturní odchod z trhu.

MS: Rozhodně to nebylo ve stylu, jaký jsme zažili v devadesátých letech „malí akcionáři plačte …“

PK: Ano, byl to diametrální rozdíl, jak tato emise přišla i odešla z trhu.

MS: Poté je zde společnost AAA, která také odchází z …

PK: Můžeme zmínit i jiné emise NWR? Pegas, ORCO, měli jsme zde ECM. Takovýchto společností existovalo asi deset. AAA nejsou nejvýznamnější. U čeho bych se zastavil je NWR. Ta má stejný osud jako Zentiva. Jsou to firmy, jejichž část aktiv de facto prošla kuponovou privatizací. OKD prošlo tímto druhem privatizace stejně jako Slovakofarma a Léčiva. Teprve poté, co byly převzaty finančními investory, kteří podniky dali do stavu, že byl prezentovatelný dalším investorům, pak přišly zpět na trh. Je to odlišné například od společnosti Pegas. To byl čistě nový úspěšný projekt, jenž na trhu předtím nikdy nebyl. Zpět k NWR. Ta byla emisí, kde se považovalo za jisté, vzhledem k velikosti emise, že emise bude obchodovaná pouze v Londýně. Případně byla poradci doporučována Varšava. Obchodování v Praze prosadil až hlavní akcionář, protože měl dobré tušení, že to bude úspěšné. Nakonec se ukázalo, že NWR má absolutně nejlikvidnější obchodování v České republice, protože držitelé akcie obchodují tam, kam patří, tedy na domácím trhu.

… AVG a jiné …

MS: Když se podíváte na připravované emise softwarové společnosti AVG … Proč podle vás tato emise nebyla přijata na pražskou burzu?

PK: Abych se přiznal, příliš o ní nevím. Byla založena v Brně. Byli tam mezinárodní investoři. Svým působením je to světová firma, kde zlomek tržeb pochází z České republiky. Ve chvíli, kdy se společnost rozhodla pro emisi, na straně investičních bank došlo k přesvědčení, že evropské trhy jsou v takovém stavu, že je na ně jakoukoli emisi nelze umístit. Tudíž se rozhodlo, že tato emise bude dělaná pouze mimo Evropu. Nerozhodovalo se mezi Prahou, Londýnem, Varšavou. Největší investoři byly mezinárodní a polské fondy, které výrazným způsobem se snažily lobbovat proto, aby tato emise na některém z uvedených trhů byla. Tehdy ale americké investiční banky, které to měly na starosti, přesvědčily emitenta, že když se vyhnou Evropě, v Americe to umístí za větší cenu. Možná se jim to povedlo, ale na druhou stranu vývoj ceny akcií ukázal, že pravděpodobně původní emise byla udělána za poněkud „přehřátou cenu“, …

MS: … o čemž svědčí i jiné technologické tituly …

PK: Víme, jak tyto emise vypadaly. Hovořil jsem s podobnou společností, která chtěla uvést své emise na trh. Říkali, že za nimi chodí evropské banky, které nabízejí umístění v Evropě. Americké banky nám nabízejí cenu přibližně na trojnásobku. Pak se ukázalo, že americké banky to nedokážou udělat za trojnásobek, ale že cena bude poloviční oproti původně slibované. To je sice stále více než v Evropě, ale poté, co byla společnost uvedena na trh, cena klesla pod hodnotu, kterou nabízely v Evropě. Nyní se dostáváme k podstatě. Je otázkou, jestli ti prodávající a bankéři nebyli v ocenění emise příliš „chamtiví“….

… Malý trh Start …                         

MS: Pro menší společnosti Pražská burza připravila trh Start. Má „omezení“ v primární emisi?

PK: Ne, žádná omezení tam neexistují. Existuje zákonné omezení evropské legislativy o nejmenší možné obchodované emisi. Na tomto trhu žádné omezení není, burza žádná omezení nestanovila. „Start“ byl projekt, který jsme měli pět let v šuplíku, a mně se pět let nezdál. Pak za námi přišli naši členové a řekli, že takový trh potřebují a „umí“ jej naplnit firmami. Já jim na to říkal: „Opravdu ty společnosti máte?“ Ony opověděly, že je mají. Promptně jsme tedy zařídili vše nutné. A co se událo? Nic. Nebudu se s členy burzy hádat a vyčítat jim to. Beze všeho zde budeme mít emisi velikosti 50 milionů korun, 100 milionů korun, ačkoliv z ekonomického hlediska to považuji za zvláštní, nechci říci rovnou nesmyslné. Vychází to z naší zkušenosti, že tyto emise jsme po desítkách a stovkách vyřazovali díky tomu, že měly nízkou likviditu. Nepovažuji to za situaci, která je standardní. Pokud emitent společně s poradcem najde investory, vytvoří pro trh likviditu, byl bych poslední, kdo by byl proti. Většinou jsem to nepovažoval za životaschopné a vývoj mi dal zapravdu.

MS: V Německu byl Neue Markt …

PK: Naprosto totálně zhavaroval. Nechtějí o tom vůbec mluvit, že takováto věc někdy existovala. To stejné bylo i ve Francii, podobně na tom je AIM v Londýně, ovšem na tomto trhu jsou uváděny tituly společností z anglických dominií, které se chtějí dostat na vysněný londýnský trh. Je to taková přípravka … Motivace společností je jiná, ale přesto to není žádný zásadní úspěch. A firmy jsou tam výrazně větší.

MS: Dá se říci, že jste Start …

PK: … vytvořili na objednávku členů, když ti řekli, že to nutně potřebují. Udělali jsme to, vytvořili i mediální podporu. Kdykoliv za námi přijdou a řeknou, že chtějí změnit odstavec, že chtějí, abych vystoupil na tiskové konferenci, kde bude potenciální emitent, udělám to. Projekt Start burza podporuje, rozšiřuje naši nabídku služeb, ačkoliv ji nepovažujeme za nikterak klíčovou.

… Mezinárodní kontext …

MS: Rád bych se zeptal, jak vypadá Pražská burza ve srovnání se svými „konkurenty“ v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, i Vídní. Pražská burza, když to řeknu familiérně, je s Vídní v příbuzenském poměru …

PK: Pražská burza je sestra Vídeňské burzy. Společně s Budapeští a Lublaní tvoří jednu skupinu. Mateřská společnost se jmenuje CEE Stock Exchange Group. Ve vedení této společnosti jsem já a kolega z Rakouska. Celá skupina vlastní různorodé trhy. Asi nejzajímavějším trhem, který lze porovnávat najdeme ve Vídni, která má novodobou historii burzy o 30, 40 let delší, byť historie jí samotné sahá až do roku 1771. Je dobré brát v úvahu novodobou historii, kdy v Rakousku skončil pokus o socialismus. Pak se burza znovu nadechla. A funguje solidním způsobem, i když se v poslední době ukazuje, že na prudký rozvoj se jedná o poměrně malý trh. V rámci toho, co se nyní děje v kapitálové konsolidaci a tlaku na některé náklady, na obchodování na kapitálovém trhu v Evropě, zvažujeme spolupráci s nějakými dalšími burzami.

MS: Kdybychom šli dále …

PK: V Maďarsku byla nejlépe fungující burza začátkem devadesátých let založená na standardním principu. Velice rychle tam přišly nové společnosti. O to více je zde negativním překvapením vývoj v posledních několika letech, kdy kapitálový trh není v ideálním stavu. My jsme měli „bláznivý začátek“ kuponová privatizace, kovbojská léta, každý si dělal, co chtěl, poté nastal totální útlum. Kolem roku 2000 – 2001 jsme byli dokonce na pokraji stavu, že hrozilo zavření burzy, protože nebyli investoři. Bylo to způsobeno deziluzí z devadesátých let. Poté nastal nesmírný rozkvět, velké objemy obchodů, první primární úpisy, atd. Celkově trh velmi dobře fungoval. Na kolena nás však v zápětí začala srážet evropská regulace a následný odliv objemů obchodů. Pražská burza je nyní objemově na úrovni Budapešťské burzy. Naší výhodou je, že máme více likvidních cenných papírů. V Maďarsku jsou de facto dva.

MS: Kdybychom se přesunuli na sever, ale zůstali ve střední Evropě …

PK: Polsko zažilo úplně jiný start. V počátku byl pomalý. Mnoho lidí říkalo, že je tento trh přeregulovaný. Nicméně Poláci promyšleně pracovali jak na nabídce, tak na poptávce. To znamená vytvoření penzijních fondů, které nakonec hrály a hrají klíčovou úlohu na polském kapitálovém trhu. Je tam přísná ochrana peněz drobných obchodníků a investorů, čímž v Polsku panuje absolutní důvěra v kapitálový trh. Peníze se tam nekradly. Na kapitálovém trhu se peníze dají prodělat, vydělat nebo investovat, ale nemohou se tam ukrást, což je obrovský rozdíl proti zdejšímu nahlížení. Postupně prováděné privatizace, jak jsou v Polsku praktikovány, by se daly popsat zhruba následovně: polská vláda nabídne v rámci privatizace tři či čtyři velké státní společnosti  formou IPO, přičemž přitom preferuje domácí kupující, zejména penzijní fondy. Je to promyšlená strategie. Vzhledem k tomu, že polská ekonomika je čtyřnásobně větší než naše,  je jen logické, že Varšavská burza je významnější než burza v Praze.

MS: Varšavská burza je lídrem regionu.

PK: Tuto image udělal Polsku zejména New Connect, což je trh, kde jsou emise velikosti pár milionů euro.  Nejsem si zcela jist, že úplně všichni jak v Polsku, tak v Evropě sdílí nadšení z tohoto trhu, protože se dostáváme do situace, kdy těch emisí je tam prostě příliš mnoho a jsou v podstatě nelikvidní. Myslím, že samotné Poláky z toho začíná pomalu ale jistě trochu bolet hlava.  Zcela jiným příběhem jsou pak výše zmiňované privatizace. A pokud se bavíme o těch „standardních“ IPO – tedy nikoli miniaturní a nikoli privatizované firmy, tedy zase jich tam tolik není. Je to na naší úrovni. Jsou jich jednotky. Takové emise jsou pro kapitálový trh to hlavní, na čem se dá stavět do budoucna, kdy již nebude co privatizovat. Kapitálový trh nemůže stavět na emisích o velikosti milionu euro z New Connectu. Musí stavět na větších a středních polských firmách, které si budou chodit pro nový kapitál. To je to nejdůležitější, na co se nový management musí soustředit.

… Pražská energetická burza …

MS: Rád bych se zeptal, zdali Pražská burza neposílila své postavení, když zde vznikla energetická burza?

PK: Byl to logický krok. Když jsem přišel na burzu v roce 2004, pochopil jsem, že zde není co privatizovat a firem, které by mohly přijít na trh v rámci IPO zde sice pár je, ale záleží pouze a jen na nich, kdy učiní a zda vůbec. My je k tomu nepřemluvíme. Hledali jsme proto další alternativy rozvoje. Jedna z  alternativ byla obchodování s deriváty, to se však příliš neujalo. Přišli jsme s tím zkrátka pozdě. Nyní je situace v Evropě taková, že malé derivátové trhy nemají proti těm velkým prakticky šanci se jakkoliv prosadit. Je to díky pravidlům risk managementu v Evropě a také tím, že trhy jsou zatíženy takovými fixními náklady, že téměř nemohou fungovat. Komodity pro nás tedy byly v pořadí hned druhou alternativou. Byly úspěchem a trh jsme postavili v rekordním čase prakticky na zelené louce. Byl to náš nápad a jsem rád, že se dobře ujal. Momentálně zde obchodujeme elektrickou energii s dodáním v České republice, na Slovensku, a v Maďarsku. Někdy od podzimu 2013 začneme obchodovat plyn. Myslím si, že je to opravdu úspěch.

MS: Dobrá, ale dominantní společností je ČEZ. Dá se říci: „Byla vytvořena burza, aby měl ČEZ jasný důkaz pro to, aby mohl zvyšovat ceny.“                             

PK: Podíváte-li se na distribuci objemů obchodů na PXE, zjistíte, že ČEZ rozhodně není dominantním hráčem. Česká republika je plně propojena s evropskou energetickou soustavou, neexistují žádné hranice. Vždy, když toto někdo tvrdí, říkám, aby zájemce jel na Rozvadov, vzal si vysokozdvižný vozík, přeštípl dva tisíc megawattové kabely. To je jediný způsob, jak nás „izolovat“ od evropské soustavy a ČEZ si pak bude opravdu moci dělat vše, co chce. Dokud ty kabely vedou do Německa a také do Polska, Slovenska, Rakouska, je ČEZ pouze jedním z hráčů. Má na cenu elektřiny, která se tvoří na pražské burze speciálně dlouhodobých kontraktů stejně malý vliv jako kterýkoliv jiný velký obchodník.

MS: Podílejí se na burze hráči z Německa. Asi otazník?

PK: Ano, jak jsem již řekl, evropský trh je propojený a elektřina proto volně protéká přes hranice tam, kde jí je momentálně potřeba. Pokud taková potřeba vzniká v Německu, proudí tam elektřina z okolních zemí – tedy i od nás – a němečtí obchodníci za ni našim producentům platí. To vše pochopitelně funguje i v opačném směru.

 

… Regulace …

MS: Rád bych ještě otevřel téma regulace. Sám jste zdůraznil, že existovalo velké volání po Komisi pro cenné papíry. Zde na burze, v burzovní komoře se psal zákon, jehož jedním z autorů byl Tomáš Ježek. Tuším, že to bylo v roce 1996. Od roku 1998 začíná tento orgán fungovat. Později se integruje do České národní banky. Jak vnímáte její působení? Dá se říci, že bylo pět minut po dvanácté.

PK: To nebylo pět minut po dvanácté. To bylo několik hodin po dvanácté. Tento specializovaný útvar měl vzniknout mnohem dříve vzhledem k rozsahu kapitálového trhu a k rozsahu problémů kapitálového trhu devadesátých let. Do té doby to celé měl na starosti odbor na ministerstvu financí, kde bylo nějakých 3 či 5 lidí. Pamatuji si, že to byli lidé, kteří neměli absolutně představu o podobě dozoru. Poté, když vznikla Komise pro cenné papíry, zde naopak vzniklo „svazácké nadšení“, že to nyní vše totálně zregulujeme. Největší průšvihy se však již dávno staly. Díky tomuto „svazáckému nadšení“ a potřebě vše narychlo regulovat nastala fáze, kterou jeden významný český obchodník nazval „potrestání poctivých“. Na ty, kteří na kapitálovém trhu zůstali, protože nic neukradli a neutekli, dopadla ocelová pěst brutální regulace, kterou komise spustila. Ze zpětného pohledu nějaké takové odstrašující řinčení zbraní bylo asi nutné. Faktem však zůstává, že začátky fungování Komise pro cenné papíry byly poznamenány tím, že samotní regulátoři docela kapitálovému trhu sami nerozuměli.

MS: Nemělo by se zapomínat, že s vytvářením komise nám pomáhali Američané.

PK: Američané by nám bývali opravdu pomohli, kdyby půl roku před založením komise vzali od nás dvacet lidí, dali jim velkou nalejvárnu, jak se má co dělat, poté je přezkoušeli a nakonec řekli, že těchto 10 bychom si i my vzali, kdyby měli působit na americkém trhu. Těchto 10 lidí by se pak mohlo stát vedoucími odborů. To se však nikdy nestalo. Je pravdou, že zde z této americké instituce párkrát byli. Je dobré, že nakreslili organizační graf, ale „lámat chleba se začíná“ až ve chvíli, kdy dozor obdrží první dopis s tím, že například nějaký fond vyvedl aktiva pod cenou….

Penze a kapitálový trh …

MS: Dobrá, ještě bych se zeptal na řešení problému, který je spojen s penzijní reformou. Můžeme se setkat s názorem, že dobře připravená penzijní reforma pomůže českému kapitálovému trhu.

PK: Penzijní reforma není dělána, aby pomáhala trhu. To je pouze vedlejší produkt. Penzijní reforma je dělána z důvodu vyřešení schodku penzijního systému, nicméně jakákoliv forma dlouhodobého spoření a je jedno, jestli se to jmenuje penze, životní, pojištění, musí mít směřování. Z definice musí vést k tomu, že prostředky které spoříte, potřebujete někde investovat. Ve chvíli, kdy si spoříte v korunách a budete v budoucnosti spotřebovávat v korunách, je logické, že část prostředků bude zainvestována v dlouhodobých aktivech denominovaných v této měně. Dlouhodobá aktiva nejsou bankovní účty na půl roku nebo aktiva druhu T – bill … Dlouhodobá aktiva jsou primárně akcie. Penzijní fondy na celém světě primárně investují do akcií. Dluhopisy jsou spíše menšinou. Investuje se do nemovitostí, do dlouhodobých komoditních projektů, do fondů soukromého kapitálu. Penzijní fondy berou všechny investice, které jsou delší deseti let. Kdyby u nás existovaly jakékoliv penzijní fondy, jejichž motivací by bylo vydělat peníze lidem, kteří si spoří na důchod, ty by samozřejmě logicky kupovaly domácí či středoevropské cenné papíry. Problém je, že motivací penzijních fondů, co zde byly do současnosti, nebylo vydělat na penze za třicet let. Motivací bylo neprodělat v každém jednotlivém roce, a to proto, že tak byl napsaný zákon. Takovéto ustanovení je pochopitelně z pohledu penzijního fondu naprostým nesmyslem, penzijní fondy mají investiční horizont v řádech desítek let a zisk nebo ztráta na roční bázi je nemusí až tak dalece trápit. Důsledkem zákona, který roční ziskovost od fondů vyžadoval, je pak takový, že penzijní fondy které u nás působily, vlastně nebyly penzijními fondy, ale fondy peněžního trhu, jejichž investiční horizont je jeden rok. To je příkladná ukázka naprostého nepochopení fungování kapitálového trhu a jeho součástí. Proč to vzniklo? Jelikož zákon politici schvalovali v devadesátých letech v naprostém zděšení z toho, co se na trhu fondů v devadesátých letech děje, a neuvědomovali si, že to jsou fondy jiného typu, že to nejsou kuponové fondy, ale že to mají být jinak řízené fondy.

MS: Vzniká logická otázka, co se s tím dál dělat?

PK: Na našem trhu funguje spousta podílových fondů. Jsou zde fondy, za nimiž je 15 let poctivé historie správy aktiv. Ano, jsou zde i výjimky, ale jedná se o nepatrné promile procenta. V poslední době je to například známá kauza Key Investment. V kauze Key Investment vlastně ani nešlo o fond, ale šlo  o privátní smlouvy, které si někdo špatně ohlídal. Naprostá většina komplikací způsobené nepoctivými jednáními v historii českého kapitálového trhu se stala během prvních pěti, šesti let na samém počátku fungování kapitálového trhu, a proto je dnešní obava z fondů lichá. Když slyším některé politiky říkat, že penze nepatří na burzu, je to mylné. Mnohokrát jsem s nimi měl rozhovory a snažil jsem se takový názor vyvrátit. Oni mají představu, že někdo vezme 100 miliard, koupí v pátek akcie a v pondělí jsou o pět procent dole a tím vykáže ztrátu a prodělá budoucím důchodcům oněch pět procent. Toto je zkrátka nesmysl. Když máte penzijní fond, takový mladý člověk v pětadvaceti po škole začne hledat zaměstnání, začne přispívat, 1000 či 2000 korun měsíčně. Takto měsíčně přispívá 40 let. Poté dalších 30 let, dá-li mu Bůh dobré zdraví, si z toho čerpá obdobným tempem. Perioda, o které se bavíme, je tedy dlouhá 60 let a více. Tisíc korun měsíčně je postupně investovaných. Není to přes víkend! V  historii vyspělého světa nenalezneme období, a to i navzdory tomu, že zde proběhly dvě světové války, kdyby strategie investování každý měsíc stejné částky po dobu třiceti let, a posléze postupného prodávání tohoto portfolia vedla ke ztrátě. Takové období neexistuje.

MS: Kolem toho však panují mýty. Ty užívají politici a stávají se pomyslnými škůdci.

PK: Když jsem viděl diskusi, kam to celé směřuje, zlomil jsem nad tím téměř hůl, protože diskuse na toto téma byla zbavená jakékoliv reality.

MS: Neměly by to podporovat společnosti, které se přímo zabývají …

PK: Soudím, že penzijní fondy do této debaty přispívaly.

MS: Ne všechny toho využily.

PK: Penzijní reforma je zpolitizované téma, kde rozumný argument bohužel absolutně není vítán a ani vnímán.

… Budoucnost burzy …

MS: Dobrá, jak vnímáte rozkvět kapitálového trhu v budoucnosti. Můžeme se setkat s názorem, že svět je globální.

PK: S tím lze souhlasit. Řekl bych, že za pět až deset let Pražská burza nebude existovat ve formě národního trhu. Pražská burza nejen, že bude součástí nějaké …

MS: … společnosti jako je Vídeňská burza …                                                             

PK: Ta taky nebude samostatně existovat. Bude součástí nějakého nadnárodního trhu. Je otázkou, jestli to bude středoevropský, evropský nebo ještě širší tržní prostor … Zkrátka, budeme součástí nějaké platformy, která bude působit ve více zemí. Již nepoznáme, co je národní a co již národní není. Vznikne zde nadnárodní obchodní platforma, na níž budou obchodovat lidé, kteří mají sídlo v České republice a budou mít pobočky v jiných zemích. Budou na burze obchodováni emitenti, kteří budou působit zejména v České republice. Budou mít sídlo v Praze, Ostravě či Brně, ale přitom budou podnikat v ostatních středoevropských zemích. Národní prvek toho kapitálového se naprosto dokonale setře, že nebude vidět ani v názvech.

MS: Děkuji vám za vaše názory …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..