Dialog o mecenášství s Petrem Pithartem

MS: V mapování veřejného prostoru bychom neměli opomenout otázku mecenášství. Jak si ji jako společenský vědec definujete? Čím je pro vás mecenáš a s ním spojená aktivita? Téma jsem vybral též proto, že se často zastavujete nad skutečností, že u nás 25 let po pádu komunistického režimu není možné sehnat peníze na bohulibé činnosti, které rozšiřují … Pokračování textu Dialog o mecenášství s Petrem Pithartem

Dialog o mecenášství s Josefem Špakem

Dialog byl nahrán v úterý 26. května 2015 dopoledne v Praze ve Strašnicích v prostorách CČSH. MS: Pane patriarcho, rád bych se zeptal, jak vnímáte význam mecenášství jakožto fenoménu, který tuto zemi dle nemnohých opustil. Je vhodné začít u slov, abychom si vyjasnili pojmy. Jak si definujete mecenášskou činnost? JŠ: Jedná se o službu lásky. Když člověk část svého … Pokračování textu Dialog o mecenášství s Josefem Špakem

Dialog o mecenášství s Romanem Jochem

MS: V hovorech o mecenášství bychom měli začít otázkou definice. Jak k ní přistupujete? Problémy jsou skryté a pomocí slov fenomény demaskujeme. RJ: Dlouhá léta svého mladého dospělého života jsem význam mecenášství nebo veřejně prospěšných aktivit vnímal doplňkově. Jako něco, co je zde pro bohaté, kteří mají dostatek peněz. Čím dál tím více jsem přesvědčen, že … Pokračování textu Dialog o mecenášství s Romanem Jochem

Dialog o mecenášství s Ladislavem Langrem

MS: Pane doktore, jsem rád, že jste přijal naše pozvání do projektu o mecenášství. Pojďme rovnou k věci – a to k otázce, jak se díváte na mecenášství? Čím je pro vás? LL: Jsem přesvědčen, že mecenášství je vrchol nezištné identifikace člověka s problémy s druhých. MS: Vskutku krátké a výstižné … LL: Charakteristiku jsem vymyslel právě nyní! MS: … Pokračování textu Dialog o mecenášství s Ladislavem Langrem