Meditace k proměnám režimu v roce 1989 – část I.

Redaktor týdeníku Ekonom – David Klimeš zkoumá příčiny pády československého režimu v roce 1989. Co znamená tento rok v dějinách země i v kontextu střední Evropy? Co znamená rok 1989 pro porozumění současnosti? Jakým jazykem se mluvilo? Jaký konsensus umožnil změny? Kdy je tento konsensus narušován? Teze: „Podle mě společnost nejpozději během Palachova týdnu pochopila, že už vládnou … Pokračování textu Meditace k proměnám režimu v roce 1989 – část I.

Osobitá tvořivost, byť je darem, nevede vždy k pochopení

Jitka Ferbrová má bohatý život – a to díky ochotě tvořit, přetvářet dané a nestát na místě, někdy běžet. Tvořivost uplatnila jako lékařka urgentní medicíny, ale i jako spolumajitelka lázeňského resortu. Dle ní je tvořivost „manuální“ a tvořivost vztahující se ke komponování celého života. Tvořivost je ovlivněna typem lidí – ti kdo vedou a ti, … Pokračování textu Osobitá tvořivost, byť je darem, nevede vždy k pochopení

Když se protestuje

Protesty českého lidu podnícené společenstvím Miliónem chvilek pro demokracii pozvolna kvůli vládním změnám sílí. Po setkání na Václavském náměstí a shromáždění v krajských městech na řadu přichází pražská Letná, místo, kde se v roce 1989 shromáždily statisíce lidí, které pomohly k pádu nereformovatelného a vyčerpaného režimu. Jaké jsou příčiny protestů? Je přirozený Proč v demokracii má být protest? Co udělat pro … Pokračování textu Když se protestuje

Dar je vždy spojen s konkrétním člověkem

Antonín Randa, publicista a realizátor projektu Cesta 121 promýšlí téma daru – jeho plurality, a neoddělitelného od subjektu. S darem je většinou spojena náročnost: „Nesnažíme-li se je hledat a pojmenovat, o dar klidně můžeme přijít a za celý život jej nemusíme objevit, a proto může zůstat skrytý, což je pak škoda.“ A proto buďme aktivní. Dialog … Pokračování textu Dar je vždy spojen s konkrétním člověkem

Proměny Evropy jako „toužící“ ženy spoutané lidskou pošetilostí

Lubor Lacina, český ekonom s orientací na evropskou měnovou integraci, držitel Jean Monnet – chair připomíná opomíjené skutečnosti, které vznikají zevšedněním procesu integrace evropských entit. Pro něj jsou zásadní nejen duchovní základy, jež můžeme poznat vynaložením vlastního úsilí, jinak budou zapadané prachem, ale i ekonomické výhody jako úspory z rozsahu. Nyní je na každém z nás, jak k tomu … Pokračování textu Proměny Evropy jako „toužící“ ženy spoutané lidskou pošetilostí

Fenomén Greta

Již nějaký čas je ve veřejném prostoru známa Greta Thunbergová. Roman Joch se zamýšlí nad problémy, s nimiž přichází mladá studentka ze Švédska. Ta, která byla navržena na Nobelovu cenu míru, ta která vystoupila ve významných nadnárodních institucí a setkala se těmi, kdo ovlivňují běh této planety. Jak se stavět k této mladé Švédce? Co znamenají její … Pokračování textu Fenomén Greta

Čas „s“ jako dar času

Pastor wesleyánské církve – Tomáš Mojzis – se zamýšlí nad důležitou předložkou „s“ v kontextu času. Jak se promění onen čas, pokud jej trávíme s přítelem, chudákem či Pánem? Jak se tyto skutečnosti dotknou našeho vnímání světa? Jsou formativní? Dialog byl nahrán v během jara roku 2019 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí … Pokračování textu Čas „s“ jako dar času

Moudrost jako ochota vytvoření vztahu čemu říkáme dar – II. část k problematice daru

Český myslitel Miloslav Bednář diskutuje zásadní témata daru života. Je naší volbou? Jak k němu přistupovat jako k nesamozřejmému, jak žít život naplněný a jako věčný i v běžném životě. Teze: „Mnoho nepochopili, neboť soustředíme-li se pouze na kroky, není to celkový tanec, a tedy nejdeme přiměřenou i přirozenou cestou.“ – dar života „Vládnout znamená sloužit Bohu. On … Pokračování textu Moudrost jako ochota vytvoření vztahu čemu říkáme dar – II. část k problematice daru

Drobné audity naší přítomnosti v Evropě – VI. část: Institucionální neodpovědnost a práce

Otevírá se VI. audit naší svobodné cesty k sobě, ale i do Evropy. S doktorem Romanem Jochem hovoříme o české „zatuchlosti“ a jejich příčinách, institucionální neodpovědnosti a ukázkovém příkladu oné neodpovědnosti. V tomto oddílu zamíříme i k významu práce. Co znamená? Jaké má postavení v životě člověka? Jak se onen rozvrh promítá do české ekonomiky?    Dialog byl nahrán na … Pokračování textu Drobné audity naší přítomnosti v Evropě – VI. část: Institucionální neodpovědnost a práce

Kéž v Evropě převládají evoluční přístupy než ty revoluční

Profesor politologie a evropských studií Vít Hloušek – vedoucí Mezinárodního politologického ústavu se v analýze evropského prostoru zabývá významem intelektuála, revolucí, hodnot, které byly součástí revolučního pohybu, věnuje se též mediím, které zkratkovitě a ploše nastiňují dění na tomto kontinentu. Kromě integrace též neopomíná též rozpad, jenž je ukázkou sil, jež získávají čím dál větší sílu, … Pokračování textu Kéž v Evropě převládají evoluční přístupy než ty revoluční