Karel Schwarzenberg selsky uvažující

Roman Joch knížete Karla vnímá jako toho, kdo se v zahraniční zajímal o českou otázku, kdo propojoval, šlechtice, státníky i disent v zahraničí. Po roce 1989 uváděl české politiky do světa a byl v ostatním světě přijímán. Také kdo měl humor a veřejný prostor odovídajícím způsobem „vlhčil“. 10. 12. 2023 byl pochován na Orlíku. Kéž mu země lehká … Pokračování textu Karel Schwarzenberg selsky uvažující

Poděbradské ohlédnutí za Karlem Schwarzenbergem

Další osobností vzpomínající na Karla Schwarzenberga byl publicista a politik dr. Ladislav Langr. Je snadné ho vidět, je snadné pociťovat zármutek, pokud naše politická scéna cítí absenci nápadů, schopnosti mluvit zajímavě a pojmenovávat problémy doby. Zesnulý kníže Karel toto uměl. MS: Čím vás i nás obohatil Karel Schwarzenberg? LL: Naše politická scéna je chudá na … Pokračování textu Poděbradské ohlédnutí za Karlem Schwarzenbergem

Obyčejný i vznešený

Je měsíc po skonu milého a váženého knížete Karla Schwarzenberga, dnes 10. 12. by oslavil 86. Krátce po oznámení jeho odchodu jsem oslovil protestantského duchovního Romana Hampachera, který si na něm cenní obyčejnost a vznešenost. V době teplého podzimu 2023. … Roman Hampacher o Karlu Schwarzenbergovi … MS: Jak budeš vzpomínat na Karla Schwarzenberga? RH: Schwarzenberg … Pokračování textu Obyčejný i vznešený