Dialog v našich životech

Co je to dialog? Jak se rodí? Jak se objevuje v našem životě? Jsme ho ochotni vést? Takové otázky jsme si kladli s Michaelem Hauserem v počátku roku 2023. Doufám, že navážeme, protože člověk je utvářen, přetvářen dialogem. Není-li v jeho životě přítomen dialog, upadá, chátrá, zaniká … Je krásné, že právě díky dialogu odhaluje sám sebe a … Pokračování textu Dialog v našich životech

Práce a život – I. část

Dialog o práci s prof. Miloslavem Bednářem Co je to práce? Čím je pro nás? Nevytváří nám jeden ze sloupů naší existence? Vždyť kromě práce máme rodinu, přátelé. Práce nás utváří a slouží, abych byli sami sebou, či díky ní se nacházeli, šli k sobě samému. Český myslitel Miloslav Bednář se snaží pojmenovat momenty související s prací, … Pokračování textu Práce a život – I. část

Pár slov k poznávání historie

Co pro nás paměť – i ta historická znamená? Zamysleli jste se, co znamená nemít paměť? S mladým českým historikem slovenského původu Miro Michelou budeme zkoumat důležitost porozumění minulosti – a jak se promítají do současnosti, jak přetváří nás samé a jak pak zpětně působíme na sociální prostor. Ne nadarmo český filmař a producent Ondřej Trojan se … Pokračování textu Pár slov k poznávání historie

Dar myslet

Právě před nedávnem nás opustil český myslitel Karel Pstružina, emeritní docent filozofie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kým byl? Snad člověkem „for a long run“. Nepodléhal módním trendům, ale držel se podstat věcí, aby předal a formoval ty, s nimiž se setkával – tedy mladé, ale nejen ty. Svou přítomností a slovem budil autoritu bez nutnosti … Pokračování textu Dar myslet

O službě z Říma

Jak snadno uchopit téma služby? Napadají mne tato slova: aktivity, které prosazují ve společnosti dobro. Začíná to v rodině, pokračuje ve zdravotnictví – a to zvláště v době koronavirové, sociálních službách atd. Nezapomínejme, jsme společností služeb. Opakem všeho je medvědí služba. Kdo je vnímavý, může si doplnit dle svých zkušeností a vždy to ponese bolestivý trn nepochopení. … Pokračování textu O službě z Říma

Nemám čas! Nemám čas? Mám čas!

Po čase se s pastorem Tomášem Mojzisem vracíme k problematice času. Snažíme se dotýkat toho, co plyne, co je reflektováno námi samými, možná díky čemuž se zjevuje naše osobité i občas zastřené „já“, jež vytváří specifický obraz, který jistě ovlivňován naším citem, rozum a pamětí. Řekli jsme si, že se budeme věnovat krátké, byť frekventované větě „Nemám … Pokračování textu Nemám čas! Nemám čas? Mám čas!

Dar slibu a čeští i slovenští legionáři

Po čase se vracíme ke krátkým reflexím Mons. Vladimíra Hronka, jehož moudrost není dána ani tak přečtenými knihami, ale pečlivým pozorováním světa, tázáním se po příčinách konkrétních jevů, jejich propojováním se sebou samým a obohacením této skutečnosti o biblickou zvěst, která dotvoří celek. Nyní se budeme zabývat darem slibu. Možná si mnozí ani neuvědomili, že … Pokračování textu Dar slibu a čeští i slovenští legionáři

Italské doteky skromnosti?

Po čase se setkáváme s mladým knězem působícím v Itálii Vojtěchem Novotným. Téma dialogu je prosté – skromnost, či lépe dar skromnosti. Ptejme se, co pro nás znamená skromnost, jsme dostatečně skromní a v jakých případech pro nás skromnost může představovat dar? Kde všude můžeme skromnost objevit? V projevu, ve slovech, v hospodářském životě i ve spotřebě i, skrze … Pokračování textu Italské doteky skromnosti?

Dar víry z Podještědí

Říká se, že žijeme v „přelomové době“. Nedostali jsme se tam také svou lehkomyslností, pocitem neohroženosti a falešným vítězstvím nad přírodou, ale i nekoncepčností našich představitelů státu? Na mysl nám právem přichází existenciální otázky: Jaký smysl má utrpení? Jakou hodnotu má mé snažení, když mne doprovází současná omezení? Proč jsem vůbec zde? Kromě tohoto tázání … Pokračování textu Dar víry z Podještědí

O daru naslouchání nejen v době koronavirové

Naslouchání – slovo, které se častěji objevuje ve veřejném prostoru a bez něhož by neexistoval vnímavý občan a sílící občanská společnost. Headhunter Jan Bubeník, student listopadu ´89, má krásnou definici a pokud se naplní, můžeme takovou kvalitu naslouchání považovat za druh daru. Zní prostě: Naslouchání je přirozený záměr pochopit, porozumět, aby se například udělal rozumný kompromis, … Pokračování textu O daru naslouchání nejen v době koronavirové