O službě z Říma

Jak snadno uchopit téma služby? Napadají mne tato slova: aktivity, které prosazují ve společnosti dobro. Začíná to v rodině, pokračuje ve zdravotnictví – a to zvláště v době koronavirové, sociálních službách atd. Nezapomínejme, jsme společností služeb. Opakem všeho je medvědí služba. Kdo je vnímavý, může si doplnit dle svých zkušeností a vždy to ponese bolestivý trn nepochopení. … Pokračování textu O službě z Říma

Nemám čas! Nemám čas? Mám čas!

Po čase se s pastorem Tomášem Mojzisem vracíme k problematice času. Snažíme se dotýkat toho, co plyne, co je reflektováno námi samými, možná díky čemuž se zjevuje naše osobité i občas zastřené „já“, jež vytváří specifický obraz, který jistě ovlivňován naším citem, rozum a pamětí. Řekli jsme si, že se budeme věnovat krátké, byť frekventované větě „Nemám … Pokračování textu Nemám čas! Nemám čas? Mám čas!

Dar slibu a čeští i slovenští legionáři

Po čase se vracíme ke krátkým reflexím Mons. Vladimíra Hronka, jehož moudrost není dána ani tak přečtenými knihami, ale pečlivým pozorováním světa, tázáním se po příčinách konkrétních jevů, jejich propojováním se sebou samým a obohacením této skutečnosti o biblickou zvěst, která dotvoří celek. Nyní se budeme zabývat darem slibu. Možná si mnozí ani neuvědomili, že … Pokračování textu Dar slibu a čeští i slovenští legionáři

Italské doteky skromnosti?

Po čase se setkáváme s mladým knězem působícím v Itálii Vojtěchem Novotným. Téma dialogu je prosté – skromnost, či lépe dar skromnosti. Ptejme se, co pro nás znamená skromnost, jsme dostatečně skromní a v jakých případech pro nás skromnost může představovat dar? Kde všude můžeme skromnost objevit? V projevu, ve slovech, v hospodářském životě i ve spotřebě i, skrze … Pokračování textu Italské doteky skromnosti?

Dar víry z Podještědí

Říká se, že žijeme v „přelomové době“. Nedostali jsme se tam také svou lehkomyslností, pocitem neohroženosti a falešným vítězstvím nad přírodou, ale i nekoncepčností našich představitelů státu? Na mysl nám právem přichází existenciální otázky: Jaký smysl má utrpení? Jakou hodnotu má mé snažení, když mne doprovází současná omezení? Proč jsem vůbec zde? Kromě tohoto tázání … Pokračování textu Dar víry z Podještědí

O daru naslouchání nejen v době koronavirové

Naslouchání – slovo, které se častěji objevuje ve veřejném prostoru a bez něhož by neexistoval vnímavý občan a sílící občanská společnost. Headhunter Jan Bubeník, student listopadu ´89, má krásnou definici a pokud se naplní, můžeme takovou kvalitu naslouchání považovat za druh daru. Zní prostě: Naslouchání je přirozený záměr pochopit, porozumět, aby se například udělal rozumný kompromis, … Pokračování textu O daru naslouchání nejen v době koronavirové

O pohledu na lidský svět

Po čase se – v době problematické a nesamozřejmé – opět setkáváme s českou filozofkou Annou Hogenovou, abychom pohovořili o významu samozřejmosti a nesamozřejmosti v našem životě. Proč někdy potřebujeme samozřejmost? Je zásadní? Kdy raději uvést naše bytí do nesamozřejmosti a co se právě skrze ní objevuje. Hned v počátku Anna Hogenová tvrdí:  Samozřejmost je většinou pochopena jako jeden … Pokračování textu O pohledu na lidský svět

Dar peněz

Peníze, slovo, kterému rozumí asi každý – mladý i starý, byť ne každý mu dává stejný význam. Jaký význam má pro stárnoucího ekonoma Jaroslava Macháčka z pražské VŠE? Krátké osobní vyznání: peníze mohou udržet člověka při životě, ale raději směřuji svou energii, svůj um k poznání podstat věcí, než abych vytvářel vztah k něčemu pomíjivému, co … Pokračování textu Dar peněz

Bláznění v tomto světě a jeho proměny

Slovo bláznění, bláznovství v našich hovorech vyslovujeme, rozhodně není ničím, s čím bychom asi šetřili. Ostatně každý má v sobě představu o jisté normalitě, a pokud je narušena, již stavy kolem nás i v nás – a to zpětně – označujeme za projevy bláznovství. Tomáš Holub se domnívá, blázní ten, kdo nevnímá souvislosti, jak se opravdu nachází. Bohužel někteří … Pokračování textu Bláznění v tomto světě a jeho proměny

Kairos a chronos

Prožíváme prázdniny a mnozí z nás přerušili běžný chod života sháňkou za obživou a vydali se na místa, která se míjí se všedností. S Tomášem Mojzisem se zamýšlíme nad prožíváním času a skrze něj nacházení rovnováhy v životě. S termínem času se dotýkáme relativity. Rozhoduje subjekt, který prožívá – a to, co je pro jednoho vznešené, krásné, může pro … Pokračování textu Kairos a chronos