Hodnoty transformace i současného světa

Jak se to má s hodnotami a transformací české ekonomiky a společnosti v kontextu třicetiletí? Co myslíme pod konkrétními hodnotami a mají pro nás opravdovou hodnotou? Ekonom Vladimír Benáček, nabízí tyto odpovědi v třetím zastavení, z nichž první dvě části byly publikovány v době koronavirové. Hned bychom mohli odpovědět z praxe – život, zdraví, ochota pojmenovat situaci. Přesně s tímto se potýkáme … Pokračování textu Hodnoty transformace i současného světa

Pozdravy ze Slovenska

Položme si otázku: Známe my Češi Slovensko? Dříve bylo součástí našeho zorného úhlu pohledu, ale možná se nám pozvolna vzdálilo, avšak to neplatí o Slovácích. Jen si položme otázku, kolikrát slyšíme měkkou slovenštinu, jakého známe tamního literáta? Uznávám, že o tuto problematiku se zajímají určití lidé. Jsou ti, kteří si se Slovenskem spojí Tatry a … Pokračování textu Pozdravy ze Slovenska

Metody a místa poznání

V době pravidelného letního odpočinku zařazujeme téma vzdělání a školství s Miloslavem Bednářem jako cesty k poznání a kultivace jedince, společenství, v němž se nachází. Důvodů je několik: oblast je často ve společnosti zastoupená: každý politik hovoří o důležitosti vzdělání a nutnosti podpory vzdělávací soustavy, abychom byli konkurenceschopní a díky němu si možná zajistili růst Růstu, pedagogové mají prestiž … Pokračování textu Metody a místa poznání

Ohlasy českého emigranta

V době koronavirové mnoho z nás pocítilo uzavření hranic. V nadsázce řečeno: obětovala se svoboda za zdraví občanů nejen v Evropě, ale prakticky na celém světě. S Václavem Pružinou budeme procházet obdobím uzavřeného světa. V lednu roku 2020 přijel do své vlasti jako emigrant, jenž opustil Československo ve svém dětství – a to v roce 1969 díky prozíravosti rodičů. Pomohl jim … Pokračování textu Ohlasy českého emigranta

Proměny českého sportu

Po čase se českým novinářem Josefem Káninský vracíme k tématu proměn sportu po roce 1989, ovšem neopomněli jsme období totality. Tážeme se po institucích a jejich významu, které pomáhají sportovnímu vyžití. Jedním z nich je bezpochyby Sokol, jenž měl národní význam, který byl komunisty potlačen a přešel pod Svaz tělovýchovy, což byla daň touhy kolektivismu. Dále zde … Pokračování textu Proměny českého sportu

Promýšlení činů i idejí jednoho Čecha

Petr Pithart? Stálice drobných změn i klidné síly. Michael Hauser se nesnaží o popis jeho života, ale zastavuje se u praktických činů, ale i úvah, které vznikaly během života v disidentských kruzích, později v politice i veřejném prostoru. V dialogu vysvětluje například problém „semiperiferie“, kam se po roce 1989 Česká republika v Evropě zařadila. Důležitým dílem, v němž … Pokračování textu Promýšlení činů i idejí jednoho Čecha

Poznámky ke koronaviru

Žijeme vskutku zvláštní době. Jsme formováni, ale někdy i deformováni tématy, které plně nemají hmatatelný základ, byť ochranu zdraví nemáme podceňovat. S Romanem Jochem jsme naši pozornost zaměřili na význam koronaviru pro naše životy. Koronavirus, který k nám do Evropy přišel z Asie a k nám z Itálie. Dříve se říkalo: Evropou obchází strašidlo komunismu, dnes můžeme říci: strašidlo koronaviru … Pokračování textu Poznámky ke koronaviru

Imprese z jednoho kapitalistického města

Je potřebné poukázat na proměny naší krajiny, našich měst, obcí po roce 1989. Dialog s Janou Krumpholcovou reflektuje její život v českém průmyslovém městě, které by dle statistik mělo být bohaté. Zastupitelka Strany zelených poukazuje na problematické, ba stinné stránky tohoto města, avšak nabízí vlídnou alternativu, která nevyžaduje velké investice do prostředí kolem nás, ale do nás … Pokračování textu Imprese z jednoho kapitalistického města

70 let NATO

Měli bychom si klást otázky, které souvisí s počátky severoatlantického společenství a jak onu původní misi pozměnit tak, aby splnila potřeby 21. století. Roman Joch tak činí a snaží se na ně odpovědět. Svět, v němž žijeme, není bipolární, kdy NATO vznikalo, ale po roce 1989, či lépe po rozpadu Sovětského svazu zde máme multipolární svět, v němž … Pokračování textu 70 let NATO

Hodnoty roku 1989 – hodnotami věčnými?

Biskup Tomáš Holub promýšlí slova, která byla pouze zmíněna v prvním dialogu, neboť s nimi byla spojena pozitivní atmosféra předání moci na konci roku 1989. Jakou nejvyšší hodnotu považuje pan biskup a proč? Odpověď čerpá z biblického poznání: kdo miluje, poznává Boha, čímž je to láska, a proto snad Václav Havel intuitivně prohlásil: „Pravda a láska musí zvítězit … Pokračování textu Hodnoty roku 1989 – hodnotami věčnými?