Nejen o „skryté“ rybníkářské soustavě na Městecku

Za vodou jsme se nyní vypravili k hranici nymburského okresu – Městci Králové, místu, které má dlouhou tradici, neboť je spojeno s Přemyslem Otakarem II., ovšem malá soustava rybníků, náleží do doby mnohem mladší. Starosta Milan Pavlík patří mezi ty, kteří o ně pečují a přináší městu užitek, ale mají dopad na zadržení vody, třebaže není takový … Pokračování textu Nejen o „skryté“ rybníkářské soustavě na Městecku

Velkoosecká zkušenost s vodou v 21. století

Po čase se s vodními zastaveními vracíme do Polabí – a to do Velkého Oseka za Pavlem Drahovzalem. Budeme se zabývat otázkami změn ve vodovodní infrastruktuře tohoto městyse, jak se k nim postavili občané. Starosta poznamenává: ačkoliv vodní podmínky jsou v městě dobré, místní se rozhodli vybudovat místní vodovod a je na konkrétním obyvateli, zdali jej využije, či … Pokračování textu Velkoosecká zkušenost s vodou v 21. století

Jak si Kolínští váží vody

Dnes vás zvu s vodními sondami do středočeského polabského města Kolín. František Kmoch napsal známou píseň pro dechový orchestr: Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině, ovšem téma vody opomněl, možná, jej skryl do vznešenějšího nápoje – a to vína, něž je odkaz: šenkuje tam má milá, šenkuje tam ve víně. Vím, pošetilý a nespokojený člověk nad … Pokračování textu Jak si Kolínští váží vody

Pokračování vodního sázavského dobrodružství

Druhá část setkání na sázavské farmě u Srbů byla doprovázena vítaným podzimním deštěm stejně jako druhá polovina června, kdy je tento dialog publikován. V některých částech republiky však v tento čas již intenzivní srážky rozvodnily malé říčky – a to na severu Čech na Frýdlantsku, ale i na Pardubicku na řece Chrudimce. Proč toto uvádím? Důvodů je … Pokračování textu Pokračování vodního sázavského dobrodružství

Za vodu, tedy i za mléko

V červnový čas bych si Vás dovolil pozvat na statek rodiny Srbů, který se nachází ve zvlněné krajině českého Posázaví – a to konkrétně v Soběšíně, kam se návštěvníci mohou dostat i železnicí. Téma bylo prosté, závažné – voda. Farma, která se zabývá chovem krav holštýnského skotu na mléko, které se odváží do nedaleké mlékárny Pragolaktos, ale … Pokračování textu Za vodu, tedy i za mléko

Voda nad zlato

Přinášíme vám další vodní zastavení – nyní s přírodním vědcem Tomášem Ružovicem, jenž působí ve spolku TRAWA. Jeho asociace s tématem vody jsou vzdálené Evropě. Směruje nás do Afriky: „ …kde obyvatelé vesnic doslova „bojují“ o vodu.“ Ano, my Evropané žijeme v jiném světě, kde zatím neprobíhá boj o vodu, kde uvědomělí správci veřejného majetku se snaží vytvářet … Pokračování textu Voda nad zlato

Doteky vody v Podkrkonoší

Otevíráte občasník o vodě v regionech – nyní s Ing. Tomášem Štayrem, zástupcem oblasti Hořice v Podkokonoší. V roce 2020 a následných letech bychom rádi publikovali vodní sondy, které mají popsat stav vody regionech i menších oblastech, v místech, která jsou vzdálená od centra vládnutí, která jsou však důležitá pro konkrétní občany, jež v daném místě žijí. Deníky s celostátní působností se … Pokračování textu Doteky vody v Podkrkonoší

Otázky vody v Čechách

Začal květen a meteorologové nás upozorňují, že srážek bude poskrovnu, s čím přirozeně vyvstává otázka – jak budeme zavlažovat pole, jak budeme pečovat o úrodu, ale obecně i krajinu, která nám byla svěřena. Doktor Jiří Jakl se ve svém druhém vodním zastavení zabývá tématy: voda jako společenské i politické téma, význam institucí, které napomáhají monitoringu, význam … Pokračování textu Otázky vody v Čechách

Když procházíme změnou klimatu

Ačkoliv máme teprve polovinu dubna, venkovní teplota dosahuje květnových hodnot a zem je sužována suchem, které má trvat další týdny, třebaže jsme v tomto měsíci byli zvyklí v naší vlasti i na občasný déšť. Voda se stala výzvou pro vědce, ale i ty, kteří přispívají k formulaci politik konkrétních stran. Jedním z nich je Jiří Jakl ze společenství Zvonečník, … Pokračování textu Když procházíme změnou klimatu

Vodě vstříc

Jsou velikonoční svátky – svátky naděje v mnoha podobách, která se týká nového života, uzdravení, a se životem související i zdravé vodní bilance. První tři zastavení věnoval Zbyněk Hrkal popisu stavu vodní bilance v Čechách i ve světě. Ve čtvrtém se věnuje nápravě, cestám k moderování stavu, s nímž se musíme vypořádat, pokud v české i moravské krajině máme … Pokračování textu Vodě vstříc