Dialog o transformaci s Fedorem Gálem

Dialog byl nahrán v pondělí 20. září 2010 po poledni v Praze v kavárně Uměleckoprůmyslového muzea 17. listopadu 2, Praha 1 a korespondenčně aktualizován v dubnu 2013. MS: Než budeme hovořit o roce 1989, o obecných tématech přechodu, začal bych osobním dotazem. … Možnosti definice v kontextu systému … MS: Jak se se sám definujete? Jste Slovák žijící v Praze, bývalý … Pokračování textu Dialog o transformaci s Fedorem Gálem

Dialog o transformaci s Jiřím Svobodou

Dialog byl nahrán v pátek 17. září 2010 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré město, dialog doplněn na podzim roku 2013. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jak změnil váš život? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naděje naplnily? JS: Listopad 1989 byl logickým vyústěním ztráty … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Svobodou

Dialog o transformaci s Petrem Zvolským

Dialog byl veden ve středu 15. září 2010 v dopoledních hodinách v pracovně prof. Zvolského na Psychiatrické klinice Ke Karlovu 11, Praha 2. MS: Po delší době se setkáváme avšak ne nad otázkami vašeho oboru, ale nad otázkou transformace, která začala v roce 1991, nicméně přípravné práce, byly vytvářeny v období 1989 – 1990. Spouštěcím bodem byla sametová revoluce, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Zvolským

Dialog o transformaci s Maxem Kašparů

Dialog byl natočen v Poděbradech v lázeňském domě REX 23. srpna 2010 ve večerních hodinách. MS: Domnívám se, že pro popis společnosti a jejich proměn je vhodné použít příměr a analogie. Vy jste lékař a duchovní, a proto bych rád využil vaší profese. V jakém stavu se nacházel československý či český pacient? Co měl za neduhy v době, kdy … Pokračování textu Dialog o transformaci s Maxem Kašparů

Dialog o transformaci s Dušanem Třískou

Dialog byl nahrán v pátek 20. srpna 2010 dopoledne v prostorách společnosti Dušana Třísky FSP/CD-F, Klimentská 1, Nové Město, Praha 1. II. část dialogu natočena v pátek 27. srpna 2010 ve stejných prostorách.  MS: Nu, dejme se do popisu procesů … … Zrození koncepce … DT: … Klaus od počátku byl silně časově vytížen. MS: Dobrá, tázal … Pokračování textu Dialog o transformaci s Dušanem Třískou

Dialog o transformaci s Markem Loužkem

Dialog byl veden 6. srpna 2010 v dopoledních hodinách v prostorách Centra pro ekonomiku a politiku v Opletalově ulici, Praha 1, Nové Město. MS: Dobrý den, rád bych s vámi diskutoval otázku hospodářské a společenské transformace, která se odehrála v minulých letech v Československu a pak i v České republice. Než se však pustíme do hodnocení obecného problému, zeptal bych se, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Markem Loužkem

Dialog o transformaci společnosti, církve s Josefem Špakem

Dialog byl nahrán ve středu 14. července 2010 odpoledne, v pátek 20. srpna 2010 dopoledne, v úterý 25. října 2011 dopoledne, ve čtvrtek 24. května 2012 dopoledne v Praze ve Strašnicích v prostorách CČSH. Dokončení dialogu bylo nahráno v pátek 23. srpna 2013 dopoledne v Praze ve Strašnicích v prostorách CČSH. MS: Nyní chci zaměřit pozornost na popsání vašeho života na přelomu let 1989, to … Pokračování textu Dialog o transformaci společnosti, církve s Josefem Špakem