Obecný pohled na státní svátek 28. října

Aktéři sporu ohledně vyznamenání

Muselo to tak být? Smutek, či radost.

Zvláštnost svátku 28. října v kontextu roku 2016

Osoba Jiřího Brady