Dialog byl natočen v pátek 25. listopadu 2016 v dopoledních hodinách v pracovně dr. Ladislava Langra na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady.

Výsledek voleb v USA
Volba pana Trumpa se démonizuje, nebude to tragédie – podívejme na Joschku Fischera, který stál na barikádách v roce 1968 a pak se stal seriózním ministrem zahraničí. Člověk s nekonformními názory se při vstoupení do vyšších pater politiky „civilizuje“.

Co jsou Spojené státy americké?
Amerika je plná kontrastů, je těžko uchopitelná – a to i pro samotného Američana, jelikož ten z východu je jiný než ten ze západu. Spojené státy americké jsou nejsilnější zemí světa…

Volby v USA jako divadlo
Politika je divadlem. Každá hra má jak své hlavní a vedlejší herce, tak i ty, kteří tam přináší třeba jen nějaké psaní… Trump byl v počátku tím hercem, jenž měl přinášet psaní, ovšem stal se zlom.

Idea i proces voleb v USA
Proces voleb způsobil, že lidé rozhodovali mezi špatnou a ještě horší variantou. Lidé, co něco znají, nechtějí vstupovat do politiky, protože je považována za nečistou. Pokud se podíváme na pana Trumpa, nacházíme podobné charakteristiky jako třeba u pana Babiše.

Jazyk voleb v USA
Pan Trump se na sebe snaží upozornit, a tak mluví jazykem nevzdělaných či polovzdělaných, dokonce i jazykem hulvátů. Stejným jazykem mluví i pan Babiš.

Volební mapa v USA
Je to podobné jako u Brexitu, kdy jsme se tázali, proč venkov volí odchod a velká města setrvání. Příčinu hledejme v ekonomické situaci a ve vzdělanosti.