Přinášíme vám první část postřehů Romana Jocha k fenoménu Internet při příležitosti výročí 25 let od jeho zavedení do České republiky.

Dialog byl nahrán ve středu 22. února 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Uvedení do problému

Sám jsem k internetu přišel v druhé polovině devadesátých let. Věděl jsem však o něm z dřívějších let.

Počátky fenoménu

Internet jako velké vynálezy byl uveden během studenoválečného úsilí.  Úkol byl prostý: vymyslet propojení bodů systému, který může fungovat při vynechání jednoho či více bodů v systému.

Internet a vzdělávání

Fenoménem se stalo vzdělávání, jehož potenciál je úžasný, ale někdy křída a tabule jsou pro názornost nutné.

Zprostředkování informací

Internet je ukázkou agregace rozprostření znalostí, které ve třicátých letech popisoval ve svém eseji rakouský ekonom Friedrich A. von Hayek. Díky rozprostření znalostí společnost jako celek může bohatnout.

Kultivace veřejného prostoru

Internet nekultivuje diskusi ve společnosti, ale umožňuje tok informací a zapojení se do komunikace, byť některé stránky aspirují diskuse kultivovat.

Zkracování obsahu

Jaké jsou meze propojení? Nejsme někdy obětí našeho propojení? Nevede to pak k plochosti společenské diskuse a roztěkanosti člověka?

Výsledek komunikace

Co je cílem lidské komunikace? Nemá být výsledkem komunikace lidská tázavost orientovaná k činu? Umožňuje nám internet lepší prostor pro přemýšlení a vykročení k naplnění potenciálu?

Druhá část tématu zavedení internetu bude zveřejněna během března 2017, či případně dalších měsících.