Přinášíme krátký pohled Romana Jocha na kardinála a druhého porevolučního kardinála a primase českého Miloslava Vlka.

Dialog byl nahrán ve středu 22. března 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Miloslav Vlk a Roman Joch

Kým byl pro Romana Jocha kardinál Vlk? Jak na něj při setkání působil? Vnímal jej jako laskavého člověka, jenž se nemusí prosazovat? Jak se projevoval pan kardinál jako politický člověk?

Život a dílo kardinála Miloslava Vlka

Hlavní životní zastavení pana kardinála.

Působení kardinála Miloslava Vlka  

Vybral si heslo „Aby všichni byli jedno“. Jak jej prosazoval a jak se mu toto heslo pomohlo naplnit? Byl členem hnutí Fokoláre jak uplatnil své slovo při jeho formování? Dále byl výraznou osobností, která reprezentovala církev v během transformace …

Vzpomínky na Miloslava Vlka

Žil 84 let a jak se na českého primase bude vzpomínat? Máte zde duchovní jako je Václav Malý, Dominik Duka, též jako byl jeho starší kolega Karel Otčenášek …