Starosta města lázně Poděbrady Dr. Ladislav Langr hovoří o kulturních dimensích Evropy v kontextu 55. Poděbradských dnů poezie.

Dialog byl natočen v úterý 25. dubna 2017 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady.

Poezie a Evropa – I. část

Jaké jsou determinanty kultury, specificky poezie v kontextu regionu, národa, Evropy? Jak slova dokážou přibližovat a vzdalovat náš svět? Jak festival slova pomáhá v poměřování sil ostatními zeměmi – Slovenskem? Pomůže slovo jako část kultury, byť na lokální úrovni porozumět útvaru, jehož jsme součástí?

Poezie a Evropa – II. část

Čím správně vidíme, vnímáme? Srdcem? Je funkční, když je zkornatělé? Proč jdeme cestou zapomnění?