Přinášíme Vám kritický pohled Romana Jocha na význam daní. Není to pouze politické téma …

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 6. dubna 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Uvedení do problematiky

Co pro nás daně znamenají? Jsou daní, kterou musíme platit za civilizaci?

Rozměry daní

Hovoříme-li o daních, zeptejme se jak se vztahují k celku a jaký mají rozměr ontologický, politickém, etickém, estetickém …  Prozkoumání funkcí daní je důležité pro jejich funkci. Ne nadarmo se říká, že jistá je smrt a daně. S dr. Jochem můžeme tvrdit: daně jsou zhmotnění práce do konkrétní částky. Je tomu opravdu? Poslechněte si …

Daně a Adam Smith

Není náhodou vhodné dát slovo otci klasické ekonomie a zasadit je do kontextu 21. století? Formuluje čtyři zásady a dodržují se? Sluší se připomenout, že stát v jeho době byl malý. Liberál jen může vyjádřit lítost, že doba se tak dramaticky proměnila …

Daně v České republice

Jaké jsou daně v naší vlasti? Jsou dostatečné a jak se vztahují k doporučení například A. Smitha?

Daňové přiznání

Co je pro člověka daňové přiznání? Jak se vyplňuje? Není vlastně cestou k odcizení?

Děkujeme Vám za podněty k prezentovaným tématům …