Pastor wesleyánské církve Tomáš Mojžíš, který působí v Poděbradech, se opětovně zamýšlí nad tématem přítomnosti Boha. Nyní v dějinném vývoji a konfrontuje jej s Biblí.

Dialog byl nahrán v úterý 16. května 2017 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church.

Bože, kde jsi ve světě a dějinách?

Jaké argumenty užívá při konfrontaci přítomnosti Boha v dějinách Tomáš Mojžíš? Dle něj je „konstantní“ a nezvládá se vlády v tomto světě … Bůh není „slepý hodinář“. Nahlédněte do Bible a konfrontujte ji se světem, v němž žijeme.

Další setkání s Tomášem bude v červnu 2017.