Co přivedlo Romana Jocha k cestě do kláštera Broumov? Odpověď je prostá: Letní škola politického konzervatismu. Bylo to sekání lidí, jimž osud Evropy, světa není lhostejný.

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 29. června 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Broumovským klášter místo setkání  

Kdo se setkání účastnil? Z jakých zemí byli účastníci? Jaká témata byla diskutována? Například: porovnání Trumpa a rakouské zkušenosti Svobodných, otázka evropského práva, balkánské konflikty aj. Roman Joch vyjádřil vhodnost konzervatismu pro dnešní „zmatený“ svět, v němž je vhodné propojovat téma víry a rozumu a oprostit se od nebezpečného romantismu,  jehož jsme byli svědky v politice například u Che Guevary aj. Kdo jsou pak konzervativci? Ti, kteří se chtějí vrátit do Athén a Jeruzaléma.

Tématu dialogů o Evropě se budeme dále věnovat nejen s Romanem Jochem.