Druhá část kritických úvah o festivalech z úst starosty, poděbradského patriota a kandidáta do Poslanecké sněmovny Ladislava Langra

Dialog byl natočen v úterý  22. srpna 2017 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady.

Soundtrack – vznik

Jaká byla genese festivalu? Lze zvýšit prestiž města pořádáním festivalu?

Soundtrack – přínosy i ztráty

Co přinese lázeňskému městu? Oč bude město ochuzeno? Předčí Soundtrack jiné poděbradské festivaly? Co znamená pro Poděbrady 40 tisíc návštěvníků, když celkový počet obyvatel je 14 tisíc?

Soundtrack – řízení festivalu  

Jaké jsou nutné procesy v přípravě festivalu? Co obnáší řízení takové akce, která má zájem být mezinárodní? Jakou roli hrají peníze?

FEMAD – festival ochotnických souborů

Co znamená, když se do Poděbrad v září sjíždí divadelníci z republiky? Jakou roli má ochotnictví pro kulturu naší vlasti?

Příště o „Patnácteru“, dr. Ladislava Langra.