Proč některými dary někdy i ubližujeme, zamýšlí se Jaroslav Hrabák, mladý český vědec …

Dialog byl nahrán v úterý 5. září 2017 odpoledne v knihovně Filosofického ústavu Jilská 1, Praha 1, Staré Město.

Dar života

S tímto fenoménem se setkáme neustále, ale obtížně si jej uvědomujeme, někdo si jej – bohužel – vůbec neuvědomí … Jaké otázky v kontextu daru života vznikají? Co je například kvalita života? Jaké má podmínky?

Dar rozumu a citu

Proč musíme rozum a cit vyvažovat? Jak jej využívat pro spokojený život?

Setkání s darem

Kdy a za jakých podmínek se můžeme setkat s darem? Kdy dary rádi přijímáme a kdy je dáváme? Jakých podob jsou naše dary?

Dar a čas  

Pro vymezení daru je vhodné mluvit o časovém horizontu darování. Jací jsou u nás dárci z časového hlediska? Jaký dar z časového hlediska je vhodný pro vědu?

Dar adjektiva

Jaká adjektiva jsou spojitelná s darem? Jistě známe danajský dar …

V dohledné době bude publikována druhá část dialogu s Jaroslavem Hrabákem.