Věděli jste, že Martin Luther žádal absolutní poslušnost vůči vrchnosti? Roman Joch na tuto skutečnost upozorňuje.

Dialog byl nahrán ve středu 13. září 2017 odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Lutherův život a dílo v kostce

Co znamená Lutherovo výročí? K čemu se váže? Kým byl a jak svým životem proměnil křesťanský svět? Jak se jeho učení šířilo? Jací byli jeho předchůdci? Jaký vliv na jeho učení měl Jan Hus? Proč prosazoval naprostou poslušnost poddaných? Co znamená protest v současnosti?

Tématu jeho života a učení se budeme s Romanem Jochem dále věnovat i nadále. Editovaný příspěvek by měl vyjít v Českém zápase, periodiku Církve Československé husitské.