Masaryk zemřel, ale je věčný, a proto se k němu obracíme o rady k současným společenským problémů.

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 21. září 2017 odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Úvodní teze k úmrtí T. G. M.

Je čas radosti, je čas smutku. Co znamená smrt v lidském životě? Je to počátek věčnosti, nebo konec všeho? Jak tomu bylo u Masaryka? Nežije v naší paměti dál?

Památky odchodu T. G. M.

Jak si připomínáme 14. září 1937 – to kalné ráno, jak básnil Jaroslav Seifert?

Myšlenky – o demokracii jako diskusi

V jakých dimenzích můžeme vnímat spojení demokracie je diskuse? Co znamená demokracie ve své podstatě? Jak můžeme kultivovat demokracii? Co znamená být demokrat? Je možné na Masarykových východiscích vytvořit jednotnou demokratickou Evropu? Neselhává náhodou tento projekt kvůli národním jazykům?

Myšlenky – o Kocourkovu a Hulvátovu

Veleobce, které nás zatěžují do současnosti a musíme s nimi zápasit …

Přesvědčivě Masarykových myšlenkách píše Karel Čapek v Hovorech s TGM.

Tématu Tomáše Masaryka se budeme s Romanem Jochem věnovat i nadále.