Drobná poselství o významu voleb prizmatem doktora Ladislava Langra …

Dialog byl natočen v úterý 10. října 2017 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady.

Co znamenají parlamentní volby?

Jaký mají význam pro soudobou společnost, která je silně členitá?

Teze voleb

Ideje, s nimiž se sociální demokraté uchází o hlasy voličů.

Vlastní volební teze

Čím přispívá pan doktor Langr do volební kampaně? 

Volební programy politických stran

Známe svou konkurenci?

Tomáš Masaryk

Věčný inspirátor soudobých nejen českých dějin …

O věcech, které se nemluví

Proč se ve volební kampani nehovoří o spolupráci, o práci, čímž se zabýval například Tomáš Masaryk aj.?

O práci v Parlamentu

Co o ní ví tento regionální politik a jak využije svou znalost z lázeňského města?

Co komentuje politik, je-li na vrcholové úrovni?

Témata, k nimž je potřebné se vyjadřovat.

Média ve volbách 2017

Jak se proměnila během čtvrtstoletí české demokratické politiky?