Odvolil jsme, ale jak kompetentní budou naši zástupci?

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 26. října 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Úvod k českým volbám

Čím jsou charakteristické a co zásadního přinesly? Proč dr. Joch při hodnocení užívá spojení Sněhurka a osm trpaslíků? Jak si stála česká levice? Jak česká pravice? Jaké prostředky strany používaly během kampaně?

Politické strany v kampani 

Jaké politické strany se voleb účastnily a jaké měly charakteristicky? Nežijeme v době přílišného drobení politického spektra? Jaké to má důsledky?

Osobnosti voleb

Každá strana by kromě programu měla mít i osobnosti … Jak si vedl například Petr Robejšek?

Programy politických stran

Vyjádřím se normativně: každá strana by měla mít svůj volební program. Jak se proměňuje jeho důležitost, jak je narušován politickým marketingem a jaké to vše má dopady na úspěch strany v politickém kolbišti?

Optimální program pro ČR

Existuje něco jako optimální politický program pro zemi? Jaké by měl mít atributy?

Jazyk politiků

Není od věci analyzovat způsob vyjadřování politiků? Jak se proměňuje sémantika reprezentantů stran?

Možné povolební koalice

Odvolili jsme, rozdali jsme „karty“ a nyní je otázka, jak s nimi naloží politici. Je mnoho způsobů uspořádání politického prostoru, avšak který povede k dobré politice?

Evropský přesah českých voleb?

Máme se ohlížet za volbami do Poslanecké sněmovny, podívejme se též na jejich přesah do Evropy. Je lapidární: české volby nejsou volby německé. Nevyvolávají výsledky těchto voleb opodstatněné obavy?

Tématem českých voleb jsme se s Romanem Jochem „rozloučili“ s českou politikou.