Dar může být jako „Neviditelný“, s nímž se setkáváme.

Dialog byl natočen v pátek 20. října 2017 v prostorách sboru adventistů v Poděbradech.

První meditace o daru

Co je to dar? Jaké jsou asociace, pokud toto slovo pojmeme jako nesamozřejmé?

Druhá meditace o daru

Kdy jste se setkal s darem? Jak dar proměňuje váš život?

Naučme se přemýšlet o daru a zjišťovat, co můžeme nabídnout ostatním.