Jaký poznáváme svět? Není naše poznání odvozeno od toho, jací ve skutečnosti jsme?

Dialog byl natočen v úterý 28. listopadu 2017 v prostorách sboru adventistů v Poděbradech.

Dar poznání a sebepoznání

Co je poznání a jak je důležité pro náš život? Není právě poznání světa, v němž žijeme cestou k nejtěžšímu úkolu – a to poznání sebe sama? Pamatujme, již antika hlásala: „Poznej sebe sama.“ Mohli bychom doplnit: a buď tam, kde jsi potřebný.

V dalším setkání s Patrikem Nehybou můžeme nabídnout postoj k tématu daru života.