Je Advent, čas ztišení, využijme daru ticha, ale vydržíme v absolutním tichu?

Dialog byl nahrán v pátek 15. prosince 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady.

Dar ticha – obecné rovině

Umíme definovat ticho? Jak na nás působí? Sneseme jej? Můžeme považovat ticho za stav bez amplitudy?

Dar ticha – konkrétní rovině

Nácvik ticha u probošta Vl. Hronka… V jakých částech života zakoušíme ticho?

O darech budeme s Mons. Vladimírem Hronkem podrobně debatovat i nadále.