Respekt je jednou z cest pochopení daru …

Dialog byl nahrán 5. září 2017 v knihovně Filosofického ústavu Jilská 1, Praha 1, Staré Město.

Dar utváření společenství   

Marcel Mauss tvrdí, že dar utváří společenství, avšak mezi námi jsou i ti, kteří mají schopnost jej formovat do podoby, kdy je využíván potenciál lidí. Docent Jaroslav Hrabák má zkušenost se včelstvem – jak tam vzniká a zachovává se společenství? Jaké prakticky včely uplatňují?

Dar financí  

Jaký význam mají v katalogu darů peníze? Jsou univerzálním jazykem … Jak se pak prostřednictvím nich přibližovat k darům vznešenějším?

Dar kapitálu

Jsou lidé, kteří vlastní kapitál, zavázáni společnosti? Očekává společnost jejich účast ve veřejném prostoru? Podívejme se na Josefa Hlávku, jenž žil v 19. století a zanechal velké dílo, které slouží do současnosti.

V dohledné době bude publikována třetí část dialogu s Jaroslavem Hrabákem.