Úvahy o události, která se odehrála před 25 lety …

Dialog byl nahrán v pondělí 8. ledna 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Co říci na úvod?

Jaké jsou zásadní přístupy k rozdělení Československa? Jak můžeme rozdělení zasadit do současnosti i dějin Evropy? Může rozdělení inspirovat?

Projekt Československa

Jak se o rozdělení uvažovalo v kontextu dějin státu, který trval v letech 1918 – 1992? Nebyl vznik státu iluzí, nebo měl reálné základy? Mohla se během let vytvořit dostatečná národní identita? Jaké jsou příklady mnohonárodního společnoství v dějinách Evropy?

Název státu

Jakou roli měly spory o název státu před jeho rozdělením ? Byl důležitý? Co Slováci a Češi?

V II. části zamyšlení o rozdělení společného státu zmíníme například osobnosti, které se procesu účastnily.