ASPEN a jednoroční konference zemí Visegrádu

Dialog byl nahrán v pondělí 6. prosince 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Poselství konference

Již se nemáme tázat: kam kráčíš Česko, ale kam kráčí střední Evropa! Uvažujme o regionu jako celku, protože se zeměmi máme historickou zkušenost. Rok 2017 byl rokem hojnosti, prosperity. Jak ji udržet a dohánět země západní Evropy? Dle mezinárodního srovnání jsme jako Češi na 31. místě a nejhůře vychází Maďarsko.