Čistota konání, tedy i darování je znakem ctnostného života …

Dialog byl nahrán v pondělí 22. ledna 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Čistý dar v kontextech života 

Uvažujme o daru nejen v rovině závazku, ale v duchu, jak lidi nabádá Kristus, v němž je sebedarování. Kde všude se s ním můžeme setkat a být otevřeni přijímání, ale i darování.