Snažme se překvapovat dary nejen naše blízké …

Dialog byl nahrán v pátek 27. října 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady.

Dar – obecné vymezení – I. část

Co je darování, jak proměňuje náš život? Nestavíme se k daru jako k obchodní transakci? Když něco vykonáme, očekáváme, že podobně bude činit i druhá strana. Není právě opuštění úvah od „obchodních transakcí“ cestou k většímu naplnění? Kdy se setkáváme s darem? Není to již během našeho dětství? Postupně se propracováváme k daru života, který rozvíjí další. Vkročme tím do taje naší existence, jež má možnost růst.

Dar – obecné vymezení II. část

Co soudíš o projektu Dar v kontextu? Jak zásadní je probouzení potenciálu darovat?