Jak důležité jsou události před 25 lety?

Dialog byl nahrán v pondělí 8. ledna 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Představitelé rozdělení Slovenska

Kdo byl duchovní otec rozpadu a kdo reální aktéři na Slovensku? Kdo způsobil divergenci na národní úrovni, která nakonec přešla v konvergenci na evropské úrovni, byť si Slováci museli zakusit cestu na Východ?

Představitelé rozdělení České republiky

Jak to bylo na české straně? Jaký význam měl Václava Klause, případně Petr Pithart? Kdo další měl zásluhy na sametovém rozvodu?

Referendum o rozdělení?

Co říci o institutu demokracie, který se nabízel. Byl důležitý?

Ohlédnutí za rozdělení

Nebylo rozdělením mistrovským kouskem? Nebyl to dar nám občanům? Co by přineslo těsnější soužití?