Dialogy s neurologem profesorem Martinem Bojarem zahajujeme seriál o momentech rozpadu evropské civilizace. Je na nás, jak se k němu postavíme. Bylo určeno přibližně 21 bodů, které mají vliv na jejím úpadku. Je na nás, jak se k nim postavíme.

Dialog s prof. Martinem Bojarem byl natočen v pátek 24. listopadu 2017 odpoledne v pracovně prof. Martina Bojara, Národní 9, Praha 1, Staré Město. 

Otázka oběti

Co znamená oběť pro náš život a jak jej formuje, případně deformuje? Jaké jsou podoby oběti, jež pronikají do našeho života? Můžeme v nich vidět logiku, jež pak vytváří základy pro stabilitu životů? Je důležitá pro sebepřekročení a naplnění důstojnosti?

Otázka půstu

V minulosti k němu byli lidé nabádáni – a to z důvodu očistných. Platí to do současnosti? Jak k němu přistupovat, abychom se jako lidstvo vyvíjeli harmonicky? Nevznikly by kvůli půstu otřesy a „mezery rozvoje“?

V dalších zastavení profesora Martina Bojara budeme diskutovat téma bohatství, omyly jeho růstu, egoismu.