Pastor wesleyánské církve Tomas Mojzis, nás provádí vztahem amerických metodistů k Evropě.

Dialog byl nahrán v úterý 1. května 2018 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church.

Setkání představitelů wesleyánské církve v Evropě ve Varšavě

Evropští následovníci pastora Johna Wesleyho se setkali na jaře 2018 Varšavě. Jaká je to církev v kontextu křesťanských církví? Jaké má kořeny? Kdo jsou její zakladatelé? Jaké je její učení? Jaké má své místo v Evropě?

Otázkami Evropy se s Tomasem Mojzisem budeme zabývat i nadále.