Před 200 lety se narodil ten, jenž svou ideologií „změnil“ svět a dělníka vytlačil z periferie zájmu ostatních.  

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 10. května 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Karel Marx – úvod

Momenty života a ducha Karla Marxe.

Marx a společnost

Do jakých společenských poměrů se narodil? Byl z vyšší střední vrstvy, dostal vysokoškolské vzdělání, byl Hegelovým žákem, a přesto se vydal svými myšlenkami narušit soudobý společenský a ekonomický řád. Nepředběhl svým postojem dobu?

Marxe a Komunistický manifest

Je jaro národů. Impulsy, které vedly k formulování radikální teorie.

Marx a další dílo 

Jaké další díla napsal tento německý autor? Pracoval na spise, který měl zájem vyložit složité vztahy v hospodářství. Víme, že Karel Marx přizpůsoboval realitu svému vidění? Proč se zaměřil na sociální otázku?

Marxe a kapitalismus

Jaká je podoba hospodářského systému? Jaké jsou jeho přednosti a jaké jeho nedostatky? Dotýkají se Marxovy poznatky i soudobého člověka? Co vede k vykořisťováni? Jsou i dnes lidé vykořisťováni, jak o jednom principu kapitalismu uvažoval tento velký sociální kritik?

Marx a intelektuálové

Jak Karla Marxe přijali intelektuálové? Kdo byl například jeho kritikem?