Odpuštění ruší vnitřní zápas s druhým, který překročil limity obcování, a normalizuje vztahy do žitelné podoby.

Dialog byl natočen v úterý 15. května 2018 v prostorách sboru adventistů v Poděbradech.

Dar odpuštění

Co pro nás lidi znamená odpustit druhému, který se přečinil? Co můžeme prožívat, když máme zájem urovnat vztahy s druhým? Měli bychom si odpuštění vážit? Je odpuštění výrazem vnitřní síly člověka? Co znamená, když odpustí jedna stran? Přináší odpuštění novou kapitolu trvajícího vztahu?

V mapování darů s Patrikem Nehybou pokračujeme.