Je škoda, že důležitá ideová setkání jsou námi Evropany ignorována

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 31.května 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Stanoviska zemí Visegrádu

Jaké postoje k Evropě mají Poláci, jaké Maďaři, jaké Slováci a jak přistupují k tomuto problému Češi? Mají projevovat vůči evropské budoucnosti optimismu, nebo tam převládá jako defenzivní a ústupovou? Jakou roli mohou hrát země bývalého komunistického bloku v integrující se Evropě?

Jazyk dialogu v Evropě

Jazyk je nástrojem vedoucí k pojmenování skutečnosti. Nejsme svědky jeho narušování – a to tím, že hovoříme v klišé, jež člověka ukolébají, ba uspí a nevykročíme k nazření pravdy? Jak je tomu, když o vážných problémech debatují akademici?

Postrádaná témata

Co bylo opomenuto? Například Rusko, byť to by Evropané neměli opomíjet. Vzpomínejme na rozsáhlé dílo Tomáše G. Masaryka – Rusko a Evropa. Co hloubka výchozích pozic Evropy? Co například význam pravdy? Proč od ní člověk odpadává? Význam identity jedince?

Závěrečné poznámky z konference

Jaký může mít dopad této konference? Zřejmě je dobré naslouchat a pokládat si otázky. Možná tato konference bude mít pokračování v dalších letech, protože dialog je potřebnější, abychom se vyhnuli závažným chybám.

V příštím příspěvku s dr. Romanem Jochem budeme diskutovat otázku daru pro člověka a společnost.