Uvědomíme-li si, že svět není nárok, půjdeme na hlubinu a poznáme skryté dary, které k nám budou promlouvat.

Dialog byl natočen v pátek 3. srpna 2018 v prostorách biskupství nám Republiky 234 / 35, Plzeň

Obecné pojetí daru

Co je dar? Jak se dar liší od dárku? Jak je to se životem a ostatními dary? Vnímání hlubinných darů je cestou k harmonii. Vnímám-li život jako samozřejmost – a nevnímám jej jako dar, přistupuji na taktiku božího nepřítele. Zvažte, jak k tomuto přistupujete, a co se dá v této skutečnosti zlepšit.

S biskupem Holubem budeme téma daru mapovat dál.