Jídlo, jeho podoby v našich životech a jak si jej vážit?

Dialog byl nahrán v pátek 13. července 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady.

Dar jídla – úvod

Máme jídlo považovat za dar? Jak jídlo souvisí s životem? Bez něj by nebyl život. Je základní lidskou potřebou. Prožíváme přítomnost jídla?

Dar jídla – charakter člověka a společenství  

Můžeme podle jídla vyčíst charakter člověka? Jaké funkce hraje v životě člověka jídlo? Utváří jídlo společenství? Neopomínejme jej.

Dar jídla – Bible   

Jak Bible akcentuje jídlo? Vzpomeňme na manu a křepelky …

Dar jídla – národ 

Máme národní jídlo? Co pak znamená se jím přihlásit k národu? Není někdy limitující?

Vojtěch Novotný v září odešel do Říma jako vicerektor Nepomucena