100 let novodobé české státnosti, jak o ní uvažujeme a jak pro ní pracujeme?  

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 18. října 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Práce pro republiku

Za člověkem má být čin, jak se čin promítá do utváření society či následně republiky? Domýšlíme naše aktivity – nejsou někdy negací opravdového činu člověka?

Jak se citově a rozumově vztahujeme k neexistujícímu státu?

Dostatečně promýšlíme odkazy předků, kteří nám zanechali stát, v němž jsme však neuměli pokračovat? Co znamená zakoušet národní stát emočně i rozumově? Kdy u nás propukají emoce? Kdy si jako Češi přiznáváme hrdost? Co znamená být patriotem? Jak se tato skutečnost promítá do jednání Čechů a Slováků? Co nám o národní sounáležitosti a kontinuitě řeknou anglosaské národy, případně ostatní evropské země?

S doktorem Jochem budeme debatovat ještě o budoucích výhledech naše státu v kontextu střední Evropy a nejen té.