Dar ve společnosti není plně tematizován, byť jde o obohacení života.

Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí 56 / 16, Praha 1

Dar v obecné podobě

Jak přišel dar do života Václava Malého? Jak jej začal vnímat? Pro pana biskupa Malého je zásadní dar života, na kterém nemáme zásluhu. Je tento dar vlastnictvím člověka?

Dar tvořivosti

Podívejme se na dítě, jak touží přetvářet svůj svět, aby poznalo. Bez tvořivosti by byl svět nudný. Nezapomínejme: tvořivost se týká každého člověka.

Dar rozumu

Kvalita, kvůli níž jsme různí, kvůli níž lidstvo zaznamenává evoluční rozvoj. Samotný rozum má však své limity, poněvadž logickou cestou nedospějete k plnosti poznání.

V dialogu o daru budeme s biskupem Václavem Malým pokračovat.