Mons. Vladimír Hronek je v kruzích katolické církve znám svým poznáním, které vychází ze životní praxe, ze služby, z nasloucháním druhému i z četby knih. I zdánlivě obyčejná témata se mění v cosi, co člověka povznese a dá mu sil do dalších dní pozemské poutě. Takovým je zastavení u Daru času.

Dialog byl natočen v adventu roku 2018 na proboštství v Poděbradech.

Dar času – uvedení do problematiky

Co znamená čas? Není to pouhá konvence? Není náhodou čas relativní veličinou? Neměli bychom žít tak, abychom se přiblížili k místům, kde čas jako veličina přestane existovat?

Nakládání s darem času

Je nutné mít přesný rozvrh, abychom nelitovali?

Dobíhání času

Žijeme ve světě, v němž někteří z nás kvaltují. Je možné dohnat čas, který byl promrhán? Není to sisyfovské úsilí? Není lepší kráčet jinak?

Tématu času se budeme s proboštem Hronkem pokračovat.