Modlitba očima pastora církve adventistů. Jedná se o základní úkon, jímž se vztahujeme k Pánu, ovšem jaká by měla být, jak k ní přistupovat, aby opravdu propojovala člověka s Tvůrcem?

Dialogy byl natočen v květnu roku 2018  prostorách adventistické církve v Poděbradech

Modlitba inspirována kardinálem Tomášem Špidlíkem

Kardinál Tomáš Špidlík většinu svého života strávil mimo svůj vlast, ale myšlenkami byl s námi Čechy. Napsal mnoho pojednání a v nich také promýšlel otázku modlitby. Co znamená v jeho očích? Jak k ní přistupovat, abychom skrze ni byli spojeni s Pánem i ostatními a mohli se podílet na velkém božím díle? Za co se máme modlit? Jaké postavení má modlitba Otče náš?