Máme-li zájem se vypořádávat se současnými společenskými neduhy, či je alespoň mírnit, je důležité se zabývat i historií, která nám nabídne odstup od velké zanícenosti současností. Příležitostí k tomu bylo i výročí 80 let od okupace českých zemí. Roman Joch nabízí střízlivý kontextuální pohled.

Dialog byl nahrán na v polovině března 2019 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Okupace – drobné preludium

Co byla okupace Československa z historického hlediska, ale i z pohledu Evropy? Jakou roli sehrály ideologie – nacistická? Jakou roli hrála Mnichovská deklarace? Nebyli ti, kteří reprezentovali demokratické národy, odsouzeni k hanbě? Co okupace znamenala pro české politiky – například Emila Háchu aj.?

Nutnost okupace?

Byla zde alternativa, pokud Německo expandovalo?

Reakce českého národa

Co znamenala okupace pro český národ? Ponížení? Poklonění se těm, z nichž někteří jej plánovali vyhubit?

Reakce německé menšiny

Co znamenala okupace pro německou menšinu? Chtěli do tzv. třetí říše? Byli zde utlačováni?   

Budoucnost vztahů

Jak posilovat mezinárodní společenství, aby se podobné akce v Evropě neohrávaly? Není klíč ukryt síle samotného člověka, z něhož okolí dělá agresora?