Je tomu přesně 15 let, co jsme vstoupili do Evropské unie. Čím je Unie, jak se nám přiblížila a jak jsme se přiblížili my k ní? Nevyprázdnila se svými procedurami, které dělají struktury instituce? Jaké jsou jazyky v Evropě? Proč někteří mluví „eurospeakem“, který je prázdný a ničí naši opravdovost – a to čemu Francouzi říkají esprit.

Dialog byl nahrán v polovině května 2019 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Evropa

Jaké máme přístupy k fenoménu Evropa, díky níž jsme i my zde?

Evropa – možné vyobrazení

Může být Evropa žena, která touží žít a být milována?

Příčiny všednosti

Jsou dny všední a sváteční. Důležité je však, aby duch svátku osvětloval to všední, což nám napomůže k sebepřekročení, byť ne vždy k blaženému životu hmotnému, avšak duchovnímu. Proč se to nedaří Evropě?

Česká zkušenost s Evropskou unií

Jaká jsme měli očekávání? Co znamenalo patnáctiletí 1989 – 2004 a 2004 – 2019? Jaké byly polarity, teze v minulých letech – ekonomická krize a imigranti? 

Jakými jazyky se mluví v Evropě?

Jazyk je pramenem nedorozumění, ale penězům překvapivě rozumí většina …

V sondování témat Evropy pokračujeme – nabídneme vlídné řešení pro svobodu i odpovědnost.