Dotkněme se daru modlitby jako fenoménu času, prostoru a dechu duše. Nechme promluvit mladého teologa Vojtěcha Novotného působícího v římském Nepomucenu, který slova orientovaná k Tvůrci vyslovuje s vážností, procítěností, vroucností, láskyplností, tichou radostí i ochotou oběti.  

Dialog byl nahrán v jarním dni 2018 na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady.

Modlitba – úvod

Jak modlitbu vymezujeme? Je darem pro nás věrné i malověrné? Jak nás pozvedá?

Modlitba – Křížová cesta

Promítáme si v modlitbě cestu toho, který trpěl a byl vzkříšen?

Modlitba – slova

Jaká slova v modlitbě užíváme? Jak přistupujeme ke kvantitě a kvalitě volených slov? Není lepší pouze radostná blízkost boží přítomnosti?

Modlitba – ztišení

Ve světě kalupu potřebujeme chvíle ztišení, abychom mohli kráčet dál. Modlitba je nám nabízí?

Modlitba – závěr

Dokážeme zakoušet krásy světa skrze uvědomění si, že je zde Někdo vyšší než člověk? Je snadná?