Skončily volby do Evropského parlamentu, jenž v očích mnohých je tajemný, ba zbytečný, o čemž svědčí volební účast. S Romanem Joch jsme se zamysleli nad příčinami výsledků. Možná právě konfrontace naší rezervovanosti vůči strukturám a ochoty překračovat hranice všedního dne nás povede k osvojení si tradice, která během generací vytvoří spojení, jež budou nadnárodní a smysluplné, byť tomu plně nerozumíme. To však vyžaduje čas.   

Dialog byl nahrán v druhé polovině května 2019 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Co nám evropské volby řekly?   

Jak můžeme „číst“ jejich výsledky ?

Volit jako imperativ?

Máme v naší rozvolněné době požadovat povinnost voleb? Kde je na světě povinnost volit?

Jak se vybírá kandidát?

Co se děje, než vhodím lístek do urny? Jakou roli má paměť?

Osobnosti voleb

Někteří uspěli, jiní – i přes odbornost – nedostali důvěru.

Má význam kontinuita v evropské politice?

Je vůbec touha se toho zhostit?

Evropská unie je jako Sovětský svaz před rozpadem

Jak uvažovat o výrocích někoho, kdo podporuje evropské demokracie?