Již nějaký čas je ve veřejném prostoru známa Greta Thunbergová. Roman Joch se zamýšlí nad problémy, s nimiž přichází mladá studentka ze Švédska. Ta, která byla navržena na Nobelovu cenu míru, ta která vystoupila ve významných nadnárodních institucí a setkala se těmi, kdo ovlivňují běh této planety. Jak se stavět k této mladé Švédce? Co znamenají její postoje pro člověka i planetu jako celek? Je disidentka? Můžeme její neústupný postoj srovnávat s těmi, kdo podepsali v Čechách dokument Charta 77?      

Dialog byl nahrán v polovině června 2018 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Greta Thunbergová – úvod

Představení mladé Švédky

Změna světa

Může jedinec změnit svět?

Je král nahý?

Lze Gretiny činy srovnat se slovy dítěte z Andersenovy pohádky, které řeklo: Král je nahý?

Projev Grety a jeho síla

Jak můžeme hodnotit projev. Co znamená autenticita jejího projevu?

Struktury světa

Jak reagují ti, na které Greta apeluje? Co znamená změna v jejich fungování, aby dostáli svým závazkům? Může mladá Švédka podnítit skutečné změny mezi těmi, kteří jsou odpovědni za stav světa?

Gretiny činy a Charta 77

Jaké nalézáme paralely s jednáním Grety a českých disidentů?